Pressemeddelelse

Jesu Kristi Kirke kommer med den største gruppe frivillige til Special Olympic World Games i 2023.

Over 700 unge voksne er frivillige via et tjenestestævne ved Special Olympics (parasport) i Berlin.

Over 700 unge voksne medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige samledes i Berlin i sidste uge til et europæisk tjenestestævne omkring at være frivillig ved Special Olympics i 2023. Som frivillige blev de også inviteret med til den store åbningsceremoni på Olympiastadion i Berlin med omkring 50.000 tilskuere.

Tjenestestævnet begyndte fredag den 16. juni 2023 og endte søndag den 25. juni. Konferencens deltager kom fra hele verden, hvor flertallet kom fra Europa, og repræsenterede i alt 48 lande.

To unge voksne, Dan Winkler fra Tyskland og Tabita Aversa fra Brasilien, var en del af organisationsholdet for Kirkens stævne. »Alle elementer ved dette stævne fokuserede på at hjælpe andre,« siger Tabita. »Vores hovedopgave var at hjælpe til ved Special Olympics hele dagen, og om aftenen planlagde vi nogle yderligere aktiviteter,« fortsætter hun. »Jeg håber, at alle mærkede den kærlighed, som Gud har til alle sine børn. Den kærlighed motiverede mig til at hjælpe til ved dette stævne, og jeg håber, at alle mærkede det samme i deres tid sammen og ved at gøre noget godt for andre,« konkluderer Tabita.

»Denne konference var lidt anderledes end det, vi normalt gør, for det handlede ikke kun om selv at nyde det, mingle eller vokse åndeligt, men også om, hvad vi kunne skænke i form af tid, styrke og talenter i andres tjeneste,« siger Dan. »I forbindelse med Special Olympics handler det om at tjene mennesker i vores samfund, som har et særligt behov for yderligere støtte. De har handicap på forskellige områder, som kræver en større forpligtelse, end vi normalt ville investere i et sådant stævne,« fortsætter han. »Mit håb er, at alle deltagerne mærkede den særlige ånd af tjeneste og deler den med andre i verden. Det kan så blive noget meget større end blot et godt minde om et stævne, ja, en bevægelse, som forener os på tværs af alle grænser med alle andre omkring os,« konkluderer Dan.

Kirken i Europa sørgede for logi, mad og sociale aktiviteter for alle stævnedeltagere, som bestod af medlemmer og venner af Kirken i alderen 18-35 år. Organisationen Special Olympics sørgede for offentlig transport, anden transport, udstyr til frivillige, oplæring og opgaver i over 21 roller for frivillige. Frivillige kunne enten deltage i fem dage eller i hele arrangementet.

»Samarbejde med større grupper som Jesu Kristi Kirke er en god oplevelse, for grupperne og for os,« udtaler Oliver Büttel, leder for frivillige ved Special Olympics. »Grupper holder altid sammen og er hjælpsomme, fordi de er pålidelige og troværdige. De bærer en stor del af oplevelsen med frivillige,« fortsætter Büttel. »Vi håber, at opmærksomheden omkring inklusion med hjælp fra Kirken vil vokse, ikke blot på grund af selve emnets betydning, men også på grund af dette relevante sportsarrangements størrelse og behovet for det.«

For at melde sig til Kirkens tjenestestævne måtte alle deltagerne først melde sig som frivillige hos Special Olympics. Skift blandt de frivillige foregik i løbet af dagen på de otte officielle lokaliteter rundt om i Berlin. Om aftenen organiserede Kirken sociale arrangementer, herunder fester, en strandfest, friluftsbiograf, karaoke, workshop og store gudstjenester om søndagen.

»Det var bare så opbyggende, hvilket fik mig i et rigtig godt humør,« siger Samuel Tessa, en frivillig ung voksen fra Frankrig. »I det store og hele var der så meget positivitet omkring os. Vi hjalp blot hinanden, og det er det, det handler om,« fortsætter Tessa.

Samarbejdet med organisationen bag Special Olympics opstod ved en enkelt kontakt fra et seniormissionærægtepar, som tjener i Berlin. I Jesu Kristi Kirke kan medlemmer i forskellige aldersgruppe virke som frivillig på fuldtid i forskellige kapaciteter, lokalt eller i udlandet.

»Jeg arbejdede som idrætslærer for børn med særlige behov,« fortæller Robert Swift, der er seniormissionær fra Las Vegas. »Jeg ønskede at gøre noget tilsvarende, mens jeg var på mission i Berlin og opdagede på internettet, at Special Olympics havde brug for frivillige. Vi fortalte dem, at vi har mange unge voksne, som supergerne ville tjene i lokalsamfundet og være frivillige ved legene,« fortsætter Swift.

Hurtigt kom nyheden ud blandt unge voksne i Europa og i resten af verden med ønsket om at komme sammen fra forskellige lande og kulturer og hjælpe andre ved denne meningsfulde aktivitet. Det europæiske områdepræsidentskab besluttede at sponsorere dette enestående tjenestestævne omkring Special Olympics for at give unge voksne mulighed for at vise deres kærlighed til Gud ved at hjælp andre og skabe en følelse af fællesskab og at høre til.

»Det er første gang, at jeg ser en så stor gruppe unge voksne gøre noget så godt, så fornøjeligt og så stærkt, ikke blot som kirke, men for sammen at åbne sig for verden og for lokalsamfundet,« siger ældste De Feo, præsident for Kirkens Centraleuropæiske Område. »Det er noget, som vi bør gøre mere ofte i fremtiden,« fortsætter han. »Når vi tjener i lokalsamfundet, hjælper vi, ligesom Jesus gjorde, og vi føler derfor, at vi kan blive mere som ham, og vores holdninger forandres.«

Da ældste De Feo blev spurgt om hans håb for andre regioner i Europa i forbindelse med at hjælpe andre, sagde han: »Jeg tror, at vi bør sprede ordet og følelsen ved at hjælpe andre, så vi antænder flere af disse positive følelser hos andre. Det bliver et åndeligt momentum, hvor mange flere får ønsket om at hjælpe andre. Når vi står sammen og bliver ved med at gøre godt, kan vi udføre meget godt,« konkluderer ældste De Feo.

Special Olympics World Games er verdens største parasportarrangement med omkring 7.000 sportsfolk med handicap, som konkurrerer i 26 discipliner. Over 12.000 frivillige fra hele verden hjalp til ved legene i år.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.