Emne

Humanitærtjenesten

  • Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bidrager med hjælpe- og udviklingsprojekter i forbindelse med humanitære formål i lande over hele verden. Projekterne bliver udført uagtet modtagernes nationalitet eller religion.
  • Den humanitære tjeneste kan omfatte nødhjælp i tilfælde af naturkatastrofer, såsom jordskælv, tsunami eller menneskeskabte katastrofer som følge af krig og hungersnød. Det kan ligeledes være del af en langvarig indsats for at imødekomme alvorlige og mere rodfæstede menneskelige behov, såsom behovet for at lindre sygdomme.
  • Inden for få timer efter en katastrofe samarbejder Kirken med repræsentanter fra de lokale myndigheder for at fastslå, hvilke forsyninger og hvilke fødevarer, der er brug for. Forsyningerne bliver øjeblikkeligt sendt til området.
  • Når de vigtigste behov er imødekommet, ser Kirken efter andre måder, hvorpå den kan hjælpe samfundet med de langvarige behov. Det er Kirkens fremgangsmåde at hjælpe mennesker med at blive selvhjulpne gennem undervisning og ved at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for at kunne opretholde et selvforsynende liv.
  • Det er donationer, der primært kommer fra Kirkens medlemmer, men også fra mennesker verden over, der anvendes til at gøre nødhjælpsprojekterne mulige. Hundrede procent af de donationer, der gives til Kirkens humanitære tjeneste bruges til nødhjælpsindsatsen. Kirken dækker selv sine administrationsomkostninger.
  • En afdeling af Kirkens humanitærtjeneste sponsorerer fem igangværende globale projekter, der skal hjælpe mennesker med at blive mere selvhjulpne. Initiativerne omfatter kurser i neonatal genoplivning, rent drikkevand-projekter, uddeling af kørestole, øjenbehandling og vaccinationer mod mæslinger.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.