Emne

Hovedsædet

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages hellige har hovedsæde i Salt Lake Citys centrum i Utah, og der har det ligget, siden pionererne i 1847 grundlagde samfundet.

Det er fra dette sted, at Kirkens ledere i dag fører tilsyn med Kirkens aktiviteter i 160 lande. Lederskabet er dog heftigt decentraliseret verden over, hvor den lokale, regionale og nationale administration primært ledes gennem lægmænd.

Tempelpladsen er Utahs topattraktion, der tiltrækker millioner af besøgende hvert år. Tempelpladsen består af templet i Salt Lake, Tabernaklet (Mormontabernakelkorets base), Assembly Hall og to besøgscentre.

Øst for Tempelpladsen ligger en plads, hvor Kirkens kontorbygning, Kirkens administrationsbygning, Joseph Smith Memorial Building og Hjælpeforeningens bygning ligger. Alle disse bygninger bruges som kontorbygninger for Kirkens afdelinger og overordnede lederskab.

Vest for Tempelpladsen ligger Slægtshistorisk Bibliotek – verdens største genealogiske bygning – og Kirkens museum for historie og kunst.

Nord for Tempelpladsen ligger Konferencecentret – et auditorium med plads til 21.000 siddende mennesker, og dermed et af verdens største auditorier. Det bruges til halvårlige møder, der transmitteres til Kirkens medlemmer verden over, så vel som til jævnlige, lukkede konferencer, der transmitteres til bestemte grupper af medlemmer i forskellige dele af verden. Det er også et populært sted for afholdelse af koncerter og optrædener.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.