Emne

Højtidelig forsamling

Højtidelige forsamlinger er særlige, hellige møder, som afholdes i anledning af en række forskellige hellige formål. De kræver, at sidste dages hellige kommer åndeligt forberedt til mødet. Disse forsamlinger har omfattet opretholdelsen af nye præsidenter for Kirken, indvielsen af et tempel eller en anden betydningsfuld bygning (som fx Konferencecentret), præsentation af ny hellig skrift, instruktion af præstedømmeledere eller andre særlige møder.

»Højtidelig forsamling« er i Bibelen i den engelske oversættelse af væsentlige forsamlinger, der foregik i påsken eller ved løvhyttefesten. På dansk som regel oversat med festforsamlinger. Det første tempel i Jerusalem blev indviet samtidig med en højtidelig forsamling. Begrebet har en bibelsk forbindelse med tempelindvielser.

Lære og Pagter, en samling hellige åbenbaringer til Kirken, indeholder flere henvisninger, hvor Gud bad de sidste dages hellige om at indkalde »jeres højtidelige forsamlinger« (Lære og Pagter 133:6). Indvielsen af templet i Kirtland den 27. marts 1836 var en sådan lejlighed. Mange bevidnede rige åndelige tilkendegivelser på det tidspunkt. Denne væsentlige tempelindvielse blev et forbillede for senere højtidelige forsamlinger.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.