Emne

Hjemmelærere

En hjemmelærer er en mand, der har fået til ansvar at våge over og hjælpe medlemmer fra egen sidste dages hellige menighed eller gren. Hver person eller familie i menigheden får tildelt to hjemmelærere. Disse to præstedømmebærere besøger hver måned deres tildelte personer eller familier for at hjælpe og støtte dem i deres bestræbelser på at efterleve de principper, som blev undervist af Jesus Kristus.

Som led af dette regelmæssige besøg gives der et åndeligt budskab, der er tilpasset den enkeltes eller familiens behov og omstændigheder. Hjemmelærere kan også sikre sig, at medlemmernes timelige behov bliver dækket.

»Hjemmeundervisning er ikke et program som alle andre. Det er præstedømmets måde at våge over de hellige på og at opnå Kirkens mission på. Hjemmeundervisning er ikke bare en opgave. Det er et helligt kald,« har Kirkens tidligere præsident Ezra Taft Benson sagt.

Hjemmeundervisning suppleres af besøgsundervisnings-programmet ved at tage vare på de sidste dages helliges behov. Besøgslærere er to kvinder, der besøger et tildelt kvindeligt medlem fra deres menighed.

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.