Emne

Højpræst

Et ansvarsfuldt embede i Det Melkisedekske Præstedømme. Værdige, mandlige kirkemedlemmer udpeges til højpræst, når de kaldes til at tjene i stavspræsidentskabet, højrådet eller biskoprådet, eller når stavspræsidenten af andre grunde beslutter det. Mange sidste dages hellige mænd er højpræster og modtager ingen formel oplæring til dette embede.

Hver stav har et kvorum af højpræster. Stavspræsidentskabet udgør præsidentskabet for det kvorum. I hver menighed er højpræsterne organiseret i en højpræsternes gruppe.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.