Emne

Guddommen

Treenigheden i den traditionelle kristendom omtales som Guddommen af medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Selv om de samme ord anvendes af sidste dages hellige og andre kristne for Faderen, Sønnen og Helligånden, så er de sidste dages helliges forståelse af de tre medlemmer af Guddommen væsentlig anderledes end den traditionelle kristendom.

Gud Faderen

Gud bliver ofte omtalt i Kirken som vor himmelske Fader, fordi han er Fader til alle menneskers ånd, og de er skabt i hans billede (1 Mos 1:27). Det er en passende vending for Gud, der er venlig og retfærdig, alvidende og almægtig. Mormoner tror, at han har et menneskelignende legeme, men det er udødeligt og fuldkomment. Vor himmelske Fader indførte »frelsesplanen«, som gør det muligt for personer at bo i hans nærhed og sammen med deres familier i al evighed. Det er faktisk hans gerning – at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for hans sønner og døtre.

Jesus Kristus

Jesus Kristus er helt central for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som bærer hans navn. Hver eneste bøn i hjemmet og hver eneste tale i kirken afsluttes i Jesu Kristi navn. Nadversymbolerne, der tages hver uge til en gudstjeneste, er symboler på hans forsoning. Sidste dages hellige tror fuldt ud på Det Nye Testamentes beretninger om Jesu Kristi fødsel, liv og gerning, død og opstandelse. Han har som sin Fader et fysisk legeme – det samme legeme, der kom ud af graven efter hans opstandelse, og som han opfordrede sine disciple: »Føl på mig og se« (Luk 24:39).

Jesus satte som det eneste fuldkomne menneske, der nogensinde har levet, eksemplet med sit liv, som vi alle bør følge. Eftersom alle mennesker er ufuldkomne, betaler Kristi forsoning prisen for synd på betingelse af personlig omvendelse. Hans offer muliggør også, at hele menneskeheden kan opstå til udødelighed. Han er Frelseren, og på en kommende dag bliver han Dommeren.

Helligånden

Kirkens medlemmer tror, at Helligånden er en person bestående af ånd, men ikke en fysisk person. Helligåndens særlige mission er at vidne om Faderen og Sønnen, at åbenbare sandheden og trøste og helliggøre os. Han er en guddommelig vejleder og lærer.

Sidste dages hellige tror, at Helligånden kan inspirere og påvirke retskafne mennesker, der er åbne for disse tilskyndelser. Desuden er Helligånds-»gaven« privilegiet at kunne nyde Helligåndens konstante ledsagelse, dersom man holder Guds bud. Den gives efter dåben til medlemmer af Kirken af en præstedømmebærer, der lægger sine hænder på hovedet af den døbte person og velsigner vedkommende til at »modtage Helligånden.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.