Emne

Faste

Når medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige faster, undlader de at indtage mad og drikke frivilligt i en bestemt periode med det formål at komme nærmere Gud og bede om hans velsignelser. Kirkemedlemmer opfordres til at faste én søndag hver måned (faste søndag) og på andre tidspunkter efter behov eller ønske. Sidste Dages Hellige tror, at faste kombineret med oprigtig bøn kan give åndelig styrke, nærhed til Gud og forberedelse til at modtage hans velsignelser.

Sidste Dages Hellige kan vælge at faste af mange grunde, blandt dem er: For at tilbede Gud og udtrykke taknemmelighed til ham (se Alma 45:1), for at bede Gud om at velsigne de syge eller plagede (se Matt 17:14-21), for at modtage svar på bønner (se Alma 5:46), for at få styrke til at modstå fristelse (se Esaja 58:6), for at modtage vejledning i at udføre kaldelser i kirken (se Apostlenes gerninger 13:2-3; Alma 17:3) og for af finde trøst i svære tider (se Alma 28:4-6; 30:1-2).

Fastesøndag og fasteoffer

Kirken udpeger en søndag hver måned, normalt den første søndag, som en fastedag. Medlemmer bliver opfordret til ikke at spise og drikke i to på hinanden følgende måltider, eller cirka 24 timer. De penge, de ville have brugt på mad, giver de som et bidrag til Kirken, der gennem sit velfærdssystem anvender disse midler til at hjælpe nødlidende. Disse penge kaldes et fasteoffer. Kirken bruger fasteoffer til at hjælpe de fattige og de trængende.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.