Nyhed

Familien og Kirkens ledere priser Frances J. Monson som en, der »elskede dybt«

Idet hun beskrev Frances J. Monson som en kvinde, der efterlod en »arv af ydmyghed, tjeneste, trofasthed og kærlighed«, lovpriste Ann M. Dibb, Frances J. Monson og præsident Thomas S. Monsons datter, hendes mor i går ved søster Monsons begravelse i Salt Lake Tabernaklet.

Ann sagde, at hendes mor var en, der »dybt elskede« sine forældre, famile, Jesu Kristi evangelium og hendes mand, præsident Monson. »Det er blevet sagt, at det at lytte er en kærlighedshandling,« sagde Ann. »Mor må have elsket mig og far meget, for hun lyttede meget til os. ... Vi voksede alle op med en viden om, at vi blev elsket dybt.«

Frances J. Monson, Thomas S. Monsons hustru, præsident i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, døde fredag den 17. maj på grund af alderdom. Hun var 85 år gammel.

Søster Monson blev også æret under begravelsen af præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf, rådgivere i Kirkens Første Præsidentskab.

I sin tale sagde præsident Eyring at, »selv om, at dette er en sorgens tid, er det også en glædens tid for søster Monson, som havde et rigt og udbytterigt liv.« Han tilføjede, at hendes »talenter var mangfoldige, hendes kærlighed rigelig, hendes karakter upåklagelig, og hendes tro urokkelig.«

Præsident Dieter F. Uchtdorf beskrev søster Monson som »en sand Zions kvinde« med »en vis dybde af ånd og karakter«. Selv om, at søster Monson aldrig, hvis nogensinde, talte i længere tid til Kirkens medlemmer, sagde præsident Uchtdorf, at hendes »medfølende, venlige og milde liv er fyldt af prædikener, ved hvilke vi og Kirkens medlemsskab er rigt velsignede, og de vil aldrig blive glemt.«

Idet han citerede en linje fra den skotske poet James Barrie, som præsident Monson ofte citerer, sagde præsident Uchtdorf, at minder vil »'give os roser fra juni i vore livs december'. De søde minder om hans Frances, vores søster Monson, vil bestemt udgøre nogle smukke juniroser for præsident Monson og os alle igennem vore liv, til vi ses igen.«

Frances Beverly Johnson blev født den 27. oktober 1927 og var det yngste barn og den eneste datter af Franz E. Johnson og Hildur Booth Johnson.

Præsident og søster Monson mødte hinanden i 1944 og blev gift den 7. oktober 1948 i Salt Lake-templet. Parret har tre børn: Thomas Lee, Ann Frances og Clark Spencer. De har også otte børnebørn og otte oldebørn.

Tusinder af mennesker forsamlede sig i Tabernaklet for at se begravelsen, mens yderligere titusinder lyttede med på TV, internettet og radio for at hylde og ihukomme søster Monson. Begravelsen blev udsendt live via LDS.org, Kirkens sattelitsystem og en række amerikanske TV-stationer.

Der var flere ledere indenfor politik, samfund, trossamfund og andet til stede.

Begravelsen blev afholdt på Salt Lake Citys kirkegård. Yderligere information og billeder fra begravelsen vil blive udgivet senere, når de bliver tilgængelige.

Hent B-roll og SOTer for journalister (HD)

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.