Nyhed

EU-kontor åbnet – Mormonapostel hædret i Bruxelles

Den 18. marts blev ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum hædret ved en middag for at fejre den nylige åbning af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges EU-kontor i Bruxelles. Blandt de tilstedeværende var medlemmer af Europa-Parlamentet, religiøse ledere, repræsentanter fra det internationale NGO-samfund og andre prominente gæster. Middagen blev holdt af ældste José A. Teixeira, præsident for Kirkens europæiske område.

Først på dagen mødtes ældste Christofferson i EU-Kommissionen med fru Katharina von Schnurbein, der er rådgiver for José Manuel Barroso, som er EU-Kommissionens præsident for kirker, religiøse organisationer og samfund, såvel som filosofiske organisationer og organisationer, der ikke bekender sig til en tro. Under mødet anerkendte og roste ældste Christofferson EU's bestræbelser på at søge kirkers bidrag og engagement i udformningen af EU's politik. Han understregede også Jesu Kristi Kirkes villighed til at tage aktiv del i dette vigtige arbejde.

Kirken er med dets europæiske hovedsæde i Frankfurt i Tyskland meget engageret i at arbejde tæt sammen med EU's institutioner i anliggender om tro, familie og religions- eller trosfrihed, for at fremme og sikre velsignelserne ved Jesu Kristi evangelium for alle folk i Europa og over hele verden. Kirkens EU-kontor i Bruxelles vil søge efter muligheder for at tjene det europæiske samfund gennem dets politiske og institutionelle organer og ved at samarbejde med internationale NGO'er, religiøse ledere og civile organer.

Ældste Teixeira sagde, at »som organisation støtter, fremmer eller modsætter Kirken sig ikke politiske partier, kandidater eller platforme, men vi forbeholder os retten til at tale, på en upartisk måde, om anliggender, som, vi mener, har betydelige samfundsmæssige eller moralske konsekvenser eller som direkte vedrører Kirkens interesser.

Francesco Di Lillo, den nyligt udpegede leder af kontoret, ser frem til muligheden for at arbejde sammen med EU's embedsmænd og andre repræsentanter for borgerlige organer om anliggender af almen interesse. Han sagde: »Kirken og dens 15 millioner medlemmer over hele verden søger bestandigt muligheder for at tjene og arbejde i samfundet. I en af vore trosartikler står der: ›Hvis noget er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så tragter vi efter det.‹ Mit kontor vil søge efter muligheder for at fremme disse ting, og vi vil stræbe efter at gøre det i samarbejde med dem, vi deler fælles værdier og bekymringer med.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.