Emne

Det Præsiderende Biskopråd

Det Præsiderende Biskopråd består af tre mænd, den præsiderende biskop og hans to rådgivere, som udgør et af de præsiderende råd i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Disse generalautoriteter, som hver bærer biskopembedet, tjener i deres stillinger under direkte ledelse af Det Første Præsidentskab. Siden dets dannelse har Det Præsiderende Biskopråd haft ansvaret for Kirkens mange timelige anliggender. Dette har blandt andet omfattet modtagelse, uddeling og opgørelse af medlemmernes tiende, fasteofre og donationer; administrering af programmer til støtte for de fattige og trængende; design, opførelse og vedligeholdelse af tilbedelsessteder samt revision og flytning af medlemsoptegnelser. De mænd, der vælges som præsiderende biskopper, er blevet anerkendt for deres færdigheder inden for erhverv og ledelse så vel som deres religiøse forpligtelse.

Biskop H. David Burton er Kirkens nuværende præsiderende biskop og hans rådgivere er biskop Richard C. Edgley og biskop Keith B. McMullin.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.