Emne

Diakon

Et embede med ansvar i det Aronske Præstedømme, der generelt tildeles unge mænd mellem 12 og 13 år. Diakoner hjælper med at uddele nadveren (lig kommunion/altergang) til kirkemedlemmerne under søndagens gudstjeneste. Diakoner kan også hjælpe menighedens ledere med at sørge for dem i nød og hjælpe med at vedligeholde kirkebygningen og området omkring kirkebygningen.

I lokale menigheder organiseres diakoner i kvorummer, hvor unge mænd har ledelsesstillinger, har aktiviteter og støtter hinanden i deres bestræbelser på at følge Jesus Kristus.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.