Nyheder Blog

Det Første Præsidentskabs julebudskab 2014

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige offentliggjorde det følgende julebudskab for 2014:

nativity 2013

Mens vi fejrer denne juletid, vender vore tanker sig til den hellige begivenhed for længe siden, da Fredsfyrsten og Verdens Lys blev født (se Esajas 9: 6). Jesus Kristus er vores Frelser og Forløser, som blev »gennemboret for vore overtrædelser … [og] ved hans sår blev vi helbredt« (Esajas 53: 5). Han lovede: »Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys« (Johannesevangeliet 8: 12).

Denne juletid beder vi oprigtigt om, at Frelserens lys og vidnesbyrd vil komme ind i vore hjerter, at vore liv vil afspejle hans liv og egenskaber, og at mennesker overalt vil acceptere velsignelserne ved hans barmhjertighed og nåde, som gøres mulige gennem hans forsonende offer.

Må hver af os blive velsignet i løbet af denne glædelige tid på året, og må vi med taknemmelighed anerkende vor Himmelske Faders usammenlignelige gav til os – hans søn, Herren Jesus Kristus.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Gennemse Blog

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Retningslinjer vedrørende omtale: Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.