Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskab fortsætter mødet lørdag aften ved generalkonferencen

»Ved at afholde dette møde kan der undervises i flere evangeliske emner, og flere kirkeledere kan tale til konferencen.«

conference centre 01Download Photo

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har i dag, den 30. juli 2021, sendt følgende brev til kirkeledere i hele verden.

Kære brødre og søstre

Et grundlæggende princip i evangeliet er velsignelsen ved fortsat åbenbaring, når Herren åbenbarer sin vilje, idet han »giver linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der« (L&P 128:21). For eksempel har formaterne og tidsplanerne for generalkonferencer ændret sig mange gange i årenes løb. Nogle af generalkonferencens møder var beregnet til specifikke grupper af medlemmer eller ledere, såsom velfærdsmøder, kvindernes møde og præstedømmets møde og andre møder, der var beregnet til at behandle emner, der var relevante for specifikke organisationer i Kirken.

I juni 2021, bekendtgjorde vi ændringer til den næste generalkonference, hvor mødet lørdag aften ikke længere ville blive afholdt. Denne beslutning var baseret på teknologiske ændringer, som gør det muligt for alle medlemmer og venner at se alle generalkonferencens møder, herunder kvindernes møde og præstedømmets møde.

Vi erkender de stigende udfordringer, som Kirkens medlemmer står over for i vor tid. En vigtig måde at styrke sig mod disse udfordringer på er ved at høre Guds ord (se Alma 31:5). Efter yderligere studium og bøn har vi derfor følt os foranlediget til at fortsætte med at afholde mødet lørdag aften ved generalkonferencen, om end i et andet format end tidligere.

Fra og med oktoberkonferencen 2021 fortsætter mødet lørdag aften. Alle medlemmer og venner af Kirken er inviteret til at se mødet. Dette møde vil ikke have et specifikt tema, og det er heller ikke beregnet til en bestemt demografisk gruppe eller ledergruppe. Ved at afholde denne møde kan der undervises i flere evangeliske emner, og flere kirkeledere kan tale til konferencen.

Vi takker Herren for hans vejledning i denne sag. Vi udtrykker vores dybe kærlighed og påskønnelse for Kirkens trofaste medlemmer i hele verden og ser frem til generalkonferencen, hvor Herrens ord vil blive formidlet gennem hans tjenere.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.