Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskabs julebudskab 2015

 

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke har udsendt et julebudskab for 2015:

 

Vi finder julens sande glæde, når vi gør Frelseren til det centrale i julen. Vi kan konstant have ham i vore tanker og i vores tilværelse, når vi gør det, som han ønsker, at vi gør her på jorden. Lad os især i denne tid følge hans eksempel, når vi elsker og tjener vore medmennesker.

 

Julen er ånden, hvor man giver uden tanke på at få. Det er lykke, fordi vi ser glæden hos andre. Det er at glemme sig selv og finde tid til andre. Det er fred, fordi vi har fundet fred i Frelserens lærdomme. Det er den tid, hvor vi dybest set erkender, at jo mere kærlighed, der gives, jo mere af det er der til andre.

 

Nu hvor vi er omgivet af julen og al dens fest, må vi da som de vise mænd søge en lysende, klar stjerne til at lede os til vores mulighed for at tjene vore medmennesker i julen. Må vi alle i ånden tage på rejsen til Betlehem og medbringe et kærligt og omsorgsfuldt hjerte som vores gave til Frelseren. Og må hver eneste have en rigtig glædelig jul.

 

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.