Pressemeddelelse

Tempel i Portugal

Første spadestik til det første tempel i Portugal

Lissabon – 5. december 2015.

Ledere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var samlet med lokale embedsmænd for at tage det første spadestik til det første tempel i Portugal. Offentligheden var inviteret med til at se begivenheden direkte i lokale kirkebygninger.

Ældste Patrick Kearon, præsident for Kirkens Europæiske Område, præsiderede over ceremonien for det første spadestik for templet i Lissabon i Portugal. Han sagde, at templet er et sted til instruktion, til åbenbaring og til pagter. »Det er et privilegium at deltage i dette glædelige øjeblik. Templet vil være et strålende symbol på vores tro og vores taknemlighed til vor elskede Fader i himlen og hans Søn, Jesus Kristus. Vi beder for dem, som skal være involverede i at bygge dette hellige sted, og vi ved, at det vil blive en velsignelse for alle i Portugal.«

Joana Alcobia Paulo, der selv er medlem, sagde, at medlemmer af Kirken tror på at skabe stærke familier på sande principper i form af tro på Jesus Kristus og hans evangelium.

Inde i templet vil der være kunstværker inspireret af Portugals landskaber. Templet bliver ca. 2.205 kvadratmeter og grunden er på ca. 2 hektar.

Templet ligger på Avenida Dom João II, 1990-364 Moscavide, Lissabon, Parque Expo. Templet i Lissabon blev bekendtgjort af præsident Thomas S. Monson ved oktoberkonferencen 2010.

Der er flere end 42.000 medlemmer af Kirken i Portugal.

Når templet i Lissabon er nærmer sig fuldførelsen, bliver der bekendtgjort datoer for åbent hus, så offentligheden kan blive vist rundt i den hellige bygning, inden den indvies. Datoer for indvielsen vil også blive bekendtgjort.

Kirken har på nuværende tidspunkt 148 fungerende templer i verden, når templet i Lissabon er færdigt, vil der være 14 templer i Europa. Sidste dages hellige templer adskiller sig fra kirkebygningerne, hvor medlemmerne samles til søndagens gudstjenester. Et tempel betragtes som »Herrens hus«, hvor Kristi lære bekræftes ved vielser, dåb og andre ordinancer, der forener familier for evigt. Inde i templet lærer Kirkens medlemmer mere om formålet med livet og indgår pagter om at følge Jesus Kristus og tjene deres medmennesker.

Gå til www.mormontemples.org for flere oplysninger om templer. Siden indeholder generelle oplysninger om templer, Kirkens historie og formålet med templer. Denne side indeholder også specifikke oplysninger om templet i Lissabon, når de bliver tilgængelige.

-----------------------------------------------------------

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.