Officiel udtalelse

Det Første Præsidentskab udtrykker kærlighed og støtte til det franske folk

Det franske flag hejst på halv på Kirkens bygninger omkring Tempelpladsen, Salt Lake City

"Sammen med mennesker rundt om i verden, vi sørger i dag, mens vi tænker på de forfærdelige tragedier, der har fundet sted i Paris. Vi beder for de berørte, for deres familier og kære, for lederne af nationer, og især for de mennesker i Frankrig, som  kæmper for at komme sig fra vold og tab, som berører dem så dybt.  Vi har dikteret, at flagene på Tempelpladsen hejses på halv af personalet, og at Den Franske flag hejres her, som et udtryk for vores kærlighed og støtte til dem.  I disse timer af usikkerhed og fortvivlelse, beder vi medlemmerne overalt i Kirken til at deltage med os i vores bøn om, at fred i Frelseren Jesus Kristus vil give trøst, helbredelse, forståelse og håb. "

"With people around the world, we mourn today as we consider the horrific tragedies that have occurred in Paris. We pray for those affected, for their families and loved ones, for the leaders of nations and most especially for the people of France as they struggle to recover from the violence and loss they are feeling so deeply. We have directed that flags on Temple Square be flown at half staff, and that the French flag be flown here as an expression of our love and support for them. In these hours of uncertainty and despair, we ask members of the Church everywhere to join with us in our prayer that the peace of the Savior Jesus Christ will provide comfort, healing, understanding and hope."

"Comme des gens du monde entier, nous sommes profondément affligés aujourd'hui par les horribles tragédies qui se sont produites à Paris. Nous prions pour les victimes, pour leurs familles et leurs êtres chers, pour les dirigeants des pays et, tout particulièrement, pour le peuple de France, qui s'efforce de se remettre de la violence et de la perte qui les touchent si profondément. Nous avons demandé que les drapeaux de Temple Square (Salt Lake City, Utah) soient descendus à mi-mât et que le drapeau français soit hissé pour exprimer aux Français notre amour et notre soutien. Dans ces heures d'incertitude et de désespoir, nous demandons aux membres de l'Église de partout de prier avec nous pour que la paix du Sauveur Jésus-Christ apporte la consolation, la guérison, la compréhension et l'espérance."

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.