Emne

Den Kostelige Perle

En sidste dages hellig bog, der indeholder Abrahams, Moses’ og Matthæus’ skrivelser, som blev oversat af Joseph Smith samt uddrag af Joseph Smiths Historie.

Se Den Kostelige Perles fulde tekst.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.