Emne

De Halvfjerds’ Præsidium

De Halvfjerds’ Præsidium består af syv medlemmer fra De Halvfjerds’ Første eller Andet Kvorum. De kaldes af Det Første Præsidentskab og gives myndighed til at præsidere over De Halvfjerds’ Kvorummer.

De fleste præsidentskaber i Kirken består af 3 personer: En præsident og to rådgivere. I overensstemmelse med skriften er alle i De Halvfjerds’ Præsidium dog præsidenter – ingen fungerer som rådgivere: »Og det er i overensstemmelse med det syn, der viste de halvfjerds’ orden, at de skal have syv præsidenter, som er valgt blandt de halvfjerds’ gruppe, til at præsidere over sig; og den syvende præsident af disse præsidenter skal præsidere over de seks« (L&P 107:93-94).

Følgende udgør De Halvfjerds’ Præsidium: Ældste Ronald A. Rasband, ældste Steven E. Snow, ældste Walter F. Gonzalez, ældste L. Whitney Clayton, ældste Jay E. Jensen, ældste Donald L. Hallstrom og ældste Tad R. Callister.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.