Pressemeddelelse

Se en video med et budskab om håb og heling fra profeten den 20. november.

Russell M. Nelson, profet og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige vil dele et særligt videobudskab med verden den 20. november 2020, kl. 11.00, MST.

President Russell M. Nelson
President Russell M. Nelson, global leader of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
   

Denne video på 11 minutter vil have fokus på, hvordan vi kan finde håb og heling gennem Jesus Kristus i denne tid med betydelig global ødelæggelse og ustabilitet. Den vil blive offentliggjort på præsident Nelsons konti på de sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) og Kirkens hovedkanal på YouTube på 31 sprog.* Denne video vil være tilgængelig straks efter til at se og til download på Newsroom.ChurchofJesusChrist.org og i Kirkens Evangeliske medier.

Præsident Nelson har været apostel siden 1984. Han blev Kirkens øverste leder i januar 2018. Hans tid som præsident er blevet kendetegnet ved global tjeneste (han har besøgt 32 lande og amerikanske territorier), øget opførsel af templer (vores allerhelligste steder) og omfattende organisatoriske ændringer. Begyndende ved aprilkonferencen 2018, hvor han blev opretholdt som Kirkens præsident, begyndte præsident Nelson at introducere hyppige tilpasninger beregnet på at hjælpe de hellige til at tjene mere som Jesus Kristus og i større grad fremhæve verdens Frelsers centrale placering i alt, hvad Kirken foretager sig.

Inden præsident Nelson blev en global trosleder var han en pioner inden for hjertekirurgi. Som kirurgisk studerende i Minnesota i 1951 var han med til at forske og udvikle den første hjerte-lungemaskine brugt i en åben hjerteoperation. Han udførte den første åben hjerteoperation i Utah i 1955. Han har været formand for Karkirurgisk Selskab, bestyrelsesmedlem i USA’s lungekirurgiske nævn, formand for Rådet for hjerte-kar-kirurgi i den amerikanske hjerteforening samt formand for staten Utahs lægeforening. Han har skrevet talrige kapitler i medicinske lærebøger og andre udgivelser. Han underviste og besøgte professionelt mange organisationer rundt omkring i USA og andre lande.

Præsident Nelson er far til 10 (ni piger og en dreng), bedstefar til 57 og oldefar til 127. Hans første hustru (og mor til deres 10 børn), Dantzel, døde for næsten 16 år siden. To af deres døtre (Wendy og Emily) er døde af kræft. Han og hans anden hustru, Wendy, har været gift siden 2006.

*Denne video vil blive vist på albansk, arabisk, cambodjansk, cebuano, dansk, engelsk (med undertekster), finsk, fransk, hollandsk , indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk/kantonesisk, kinesisk/mandarin, koreansk, mongolsk, norsk, portugisisk, rumænsk, russisk, samoansk, spansk, svensk, tagalog, tahitiansk, thai, tjekkisk, tonga, tysk, ungarsk og ukrainsk.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.