Pressemeddelelse

Aprilkonferencen 2020 »vil være anderledes end nogen tidligere konference«

Alle medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige inviteres til at deltage i aprilkonferencen 2020. Det Første Præsidentskab, medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum og andre kirkeledere vil tale ud fra inspiration og vejledning. Kirkens medlemmer ser ivrigt frem til denne konference på grund af en bekendtgørelse af en nutidig profet, præsident Russell M. Nelson, i oktober sidste år.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
   »2020 vil blive betegnet som et tohundredår. Generalkonferencen næste april vil være anderledes end nogen tidligere konference. I de næste seks måneder håber jeg, at alle medlemmer og alle familier vil forberede sig til en unik konference,« sagde han.

Præsident Nelson mindede de tilhørende om, at foråret 2020 markerer 200 år siden det første syn – en begivenhed, hvor medlemmer tror, at Joseph Smith fik himmelsk besøg.

     »Gud Faderen og hans elskede Søn, Jesus Kristus, viste sig for Joseph, en 14-årig ung mand. Den begivenhed markerede begyndelsen af gengivelsen af Jesu Kristi evangelium i dets fylde,« sagde han.

Som forberedelse til konferencen har præsident Nelson inviteret medlemmer til at læse førstehåndsberetningen af det første syn, der findes i Den Kostelige Perle.

Han opfordrede også medlemmer til at ›På hvilke måder ville mit liv være anderledes, hvis jeg ikke længere havde den viden, jeg har fra Mormons Bog?‹ eller ›Hvilken forskel har de begivenheder, der fulgte det første syn, betydet for mig og mine elskede?‹

Præsident Nelson siger, at når folk kommer forberedt, vil konferencen »ikke blot blive mindeværdig, den vil blive uforglemmelig.«

Silke Stamminger fra Büdingen i Tyskland har forberedt sig ved igen at læse beretningen om det første syn og blive mere bekendt med Joseph Smiths liv. Hun ser frem til generalkonferenceweekenden.

»Jeg elsker altid at høre, hvad profeterne har at sige til os. Det giver mig en følelse af tryghed at vide, at vi har levende profeter, som Herren taler med.«

Alvin Norin fra Stockholm i Sverige er enig.

»Intet andet i verden kommer på siden af dette. Det er tydeligt for mig, at konference er for alle, ikke kun Kirkens medlemmer,« siger han.  »Talerne indeholder ofte interessante historier, der får mig til at tænke: ›Hvad er budskabet her?‹ Og så viser det sig, at historierne udtrykker dybe meninger, vi kan lære af.«

Alle er inviteret til at deltage i generalkonferencen. Møder vil blive streamet live på hjemmesiden ChurchofJesusChrist.org lørdag den 4. april og søndag den 5. april kl. 18.00 og 22.00 CET. Endnu et møde vil finde sted for voksne medlemmer fra 11 år og opefter, og det begynder søndag morgen kl. 2.00.

Generalkonferencen vil blive oversat direkte til 74 sprog. Dele af generalkonferencen vil blive oversat til 93 sprog i alt.

Generalkonferencetaler i tekst-, lyd- og videoformat kommer på flere kanaler, så de kan studeres efter generalkonferencen, heriblandt appen Evangelisk bibliotek, YouTube, generalkonferenceafsnittet på ChurchofJesusChrist.org og Kirkens tidsskrifter.

Deltag i samtaler om generalkonference på Twitter ved at bruge #GeneralConference eller taleres anbefalede hashtags eller retweet helt enkelt citater, videoer og billeder postet på @ChurchNewsroom.

Justeringer af generalkonferencen i april 2020 er foretaget på grund af COVID-19-pandemien. Det første præsidentskab vil lede hver session. Musik til konference er optaget forud for generalkonferencen.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.