Pressemeddelelse

Ældste Massimo De Feo deltager i et møde på højt niveau med religiøse ledere

Fredag den 14. januar 2022 sluttede ældste Massimo De Feo, præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, sig til adskillige europæiske seniorrepræsentanter fra forskellige religioner, deriblandt kristne, muslimer, buddhister og jøder såvel som humanistiske og ikke-bekendende organisationer.

High level meeting EU 01Download Photo

Invitationen kom fra kommissær Margaritis Schinas, næstformand for Europa-Kommissionen, til at drøfte fremgangen ved den igangværende konference om Fremtiden for Europa. Han fik følgeskab af næstformand Dubravka Šuica. Mødet fandt sted online på grund af COVID-restriktioner.

Konferencen om Fremtiden for Europa er et initiativ for europæiske borgere til at debattere Europas udfordringer og prioriteter. På det højtstående møde blev mange af de ideer og forslag, der hidtil er blevet delt om konferencetemaerne, berørt, såsom klima, sundhed, økonomi og beskæftigelse, digital forandring, lovgivning, sikkerhed og EU’s udenrigspolitik, såvel som migration. Konferencen forventes at nå frem til konklusioner inden foråret 2022.

I denne sammenhæng kom ældste De Feo ind på klimaændringen og forklarede, at »for troende er beskyttelse og bevarelse af vores planet ikke blot et spørgsmål om overlevelse. Det er vores hjem, og vi betragter det som Guds skaberværk og en gave fra Gud.« Han fokuserede derpå på migration. I sine kommentarer advarede han om det faktum, at ifølge den seneste foreløbige rapport »er dette det mest polariserende af alle emnerne«, og opfordrede repræsentanter fra EU-institutioner til ikke at være hurtige til at afvise nogen af disse stemmer. »Som kirke,« siger han, »vil vi fortsat hjælpe og støtte flygtninge og migranter ved at samarbejde med statslige og ikke-statslige organisationer, som vi har gjort i næsten 40 år, siden vi indledte vores globale humanitære indsats.«

Han mindede også Europa-Kommissionen om, at »sand samhørighed er nødvendig mellem de enkelte medlemsstater for at undgå diskrimination og at respektere alle migranters menneskelige værdighed.« Ældste De Feo afsluttede med at forny Kirkens forpligtelse til alle Guds børns velbefindende i Europa og internationalt. Efter ledernes indledende udtalelser fik deltagerne mulighed for at drøfte de resterende temaer.

Dette møde var en del af den åbne, gennemsigtige og regelmæssige dialog med de europæiske institutioner som led i artikel 17 TFEU Dialog. Europa-Kommissionen vil udgive en rapport.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, en kristen tro med en halv million medlemmer i Europa, søger samarbejde med politiske og institutionelle organer samt rækker ud til internationale NGO’er, religiøse organisationer og det civile samfund.

I kan lære mere om Kirkens kontor for EU & Internationale anliggender på Facebook-siden: www.facebook.com/CHURCHinEU

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.