Nyhed

Ældste Jeffrey R. Holland besøger Europa

Ældste Jeffrey R. Hollandet medlem af De Tolv Apostles Kvorum, det næsteøverste ledelsesorgan i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helligebesøgte for nylig flere europæiske lande. Hans besøg begyndte lørdag den 23. februar i Apeldoorn, Holland, hvor han talte til et møde bestående af flere menigheder i Apeldoorn-området. Ifølge Lisette Dalliga, et medlem af Kirkens menighed i det nærliggende Zwolle, talte ældste Holland til medlemmerne om vigtigheden af at sprede Kirkens tro og henviste til, at Kirken for nylig oprettede 58 missioner over hele verden.

»Ældste Holland understregede at Kristi arbejde ikke finder sted i kirkebygninger, men lige modsat,« sagde Dalliga. »Kristus talte til menneskerne på gaden, på markedspladsen og ved søbredden. Alle har brug for evangeliet, [og] vi bør række vore hænder ud til dem.« Dalliga sagde, at de tilstedeværende nød det budskab om kærlighed og inspiration, som han delte.

Han besøgte England mellem den 25. og 26. februar. I løbet af besøget talte han til missionærer ved Kirkens missionærskole, mødte flere medlemmer i det engelske parlament, og deltog i en økumenisk middag og outreach-fokusgruppe. Ældste Clifford Herbertson, en kirkeleder fra Storbritannien, udtrykte: »En vigtig del af ældste Hollands besøg til London var at mødes med et antal indflydelsesrige ledere indenfor politik, religion og samfund. En privat middag, som blev holdt i BYU London-centret, skabte en håndgribelig goodwill og fælles forståelse, der blev anerkendt og værdsat af alle dem, der var til stede. I løbet af ældste Hollands besøg blev der åbnet døre, som i høj grad vil velsigne manges liv.«

Ældste Holland besøgte også kirkebygningen i Hyde Park i London, som for nylig blev ombygget til både at fungere som en kirkebygning og et besøgscenter for dem, som er interesserede i at lære mere om Jesu Kristi Kirke. Bygningen blev dedikeret for anden gang den 30. juni 2012. Besøget til kirkebygningen i Hyde Park var en særlig oplevelse for ham, fordi han fuldendte 2 års tjeneste som fuldtidsmissionær for Kirken i Britannien i løbet af de tidlige 1960'ere. »Det er et vidunderligt minde bare at kunne være i denne bygning. ... Jeg var i denne bygning, da den blev dedikeret [første gang], så mine minder om denne bygning og denne mission betyder alt for mig,« sagde ældste Holland i løbet af sit besøg. »Jeg drager rundt i hele verden og fortæller missionærer, hvor meget min mission betød for mig. Og at være hjemme, at være i mit missionsland og i den bygning, hvor jeg udtjente så meget af min mission, er en meget, meget speciel oplevelse.«

Se denne video på engelsk for at lære mere om ældste Hollands besøg til kirkebygningen i Hyde Park:

Ældste Holland var også flere dage i Tyskland, hvor han instruerede missionspræsidenter i løbet af et seminar i Frankfurt, der foregik mellem den 28. februar og den 1. marts. Han talte til Kirkens medlemmer i Berlin den 2. marts, og deltog også i en outreach-fokusgruppe. Ældste Holland afsluttede sin tid i Tyskland med at tale til Kirkens medlemmer fra menighederne i Leest og Potsdam i løbet af søndagens møder den 3. marts. Han sagde at han mente, at han var det første medlem af De Tolv Apostles Kvorum, som har besøgt disse menigheder, og at han følte sig hjemme.

Han talte om menighedens vigtighed i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges arbeje, inklusive at styrke antallet af missionærer og bygge templer over hele verden, og forsikrede medlemmerne om, at alt det arbejde, de gør, er vigtigt. Vivienne Meier, et medlem af menigheden i Potsdam, sagde, at hun var taknemlig for ældste Hollands besøg til hendes menighed. »Jeg blev meget overrasket da jeg hørte, at han ville komme, men også meget glad,« sagde Meier. »Hans budskab rørte simpelthen bare mit hjerte. ... Vi var alle bare i en helt anden verden, mens vi hørte ham tale. Vi have allesammen så gode og glade følelser.«

Ældste José Teixeira, Kirkens præsident i Europa- området, sagde, at det var en særlig oplevelse for alle at have ældste Holland på besøg i Europa. »Mens vi rejste gennem Europa med ældste og søster Holland, så vi en Herrens apostells godhedm,« sagde ældste Teixeira. »Især medlemmerne af grenene i Leest og Potsdam i Tyskland vil aldrig glemme den velsignelse, det var, at have ældste Holland iblandt dem, og de velsignelser og den kærlighed, han efterlod hos dem.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.