Nyhed

Ældste Ballard taler til tusindvis af unge kirkemedlemmer i Europa

Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige besøgte Stockholm og Paris for at tale til lokale missionærer og kirkemedlemmer.

Ældste Ballard begyndte sit besøg den 8. juni med at møde de missionærer, der tjener i Sverige. Han blev ledsaget at flere af Kirkens seniorledere: Biskop Gérald Caussé fra Det Præsiderende Biskopråd, ældste José Teixeira, Kirkens områdepræsident for Det Europæiske Område, og Ingvar Olsson fra Sverige, der er områdehalvfjerdser.

Om aftenen talte han til de unge voksne i Stockholm. Mødet blev transmitteret til 402 kirkebygninger og omkring 56.000 unge voksne i Det Europæiske Område. De unge voksne er ugifte mormoner i alderen 18 til 30 år.

Ældste Ballard talte til de unge medlemmer om ægteskabets vigtighed. Han understregede også, at de valg, de træffer for at leve efter evangeliets lærdomme, i høj grad vil bestemme Kirkens fremtid.

»Den følelse jeg fik af at lytte til konferencen var overvældende god. Jeg kan ikke huske den sidste gang, jeg havde så god en følelse. Jeg følte mig endnu bedre end den dag, jeg blev født. Jeg modtog næring, både åndeligt og fysisk,« sagde Thor Jonsson, en 22-årig nyomvendt i Kirken fra Island.

En anden ung mand delte også sin entusiasme over konferencen. Niclas Molander er en 21-årig, som for nylig blev døbt i Sverige. »Lige siden, at jeg begyndte at lære om Kirken, har jeg været fascineret af idéen om levende apostle og profeter. Jeg så særlig meget frem til denne konference, og til at høre fra en apostel i virkeligheden,« sagde Molander.

Søndag formiddag talte ældste Ballard til Kirkens medlemmer i en nordisk konference, der blev sendt til alle kirkebygninger i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har 123 menigheder i de nordiske lande med over 23.400 medlemmer.

Ældste Ballard genfortalte Kirkens oprindelse i de Skandinaviske lande og bifaldt medlemmerne fra Kirkens tidlige historie, der ydede store ofre for deres tro. Han mindede medlemmerne i Norden om de mange velsignelser de har, takket være dem, der banede vejen for dem. Han motiverede medlemmer til at se hen til Kirkens tidlige medlemmer og fortsætte med at leve i tro.

Ældste José Teixeira talte også ved konferencen. »Jeg fornyr i dag invitationen til alle, som er inden for min røsts rækkevidde: Lad os invitere vore familiemedlemmer, venner og naboer til at opleve den samme glæde, vi føler, ved at invitere dem til at deltage i nadvermødet sammen med dem. Lad os forsikre dem om, at de vil være velkomne,« sagde ældste Teixeira.

Det er af stor betydning for de lokale kirkemedlemmer at få en apostel på besøg og blive betjent af ham. »Jeg er overbevist om, at ældste Ballards besøg har styrket Kirken i Sverige, i de nordiske lande og i hele Europa. Medlemmer, familier og venner af Kirken, som anvender hans undervisning, vil blive velsignet med et fornyet ønske om at efterleve deres pagter og fortælle om evangeliet. Uanset deres situation bliver de velsignet og får åndelig styrke til at hjælpe dem til at opnå glæde i livet og opbygge Herrens rige,« sagde ældste Ingvar Olsson, områdehalvfjerdser.

Ældste Ballard blev opretholdt til De Tolvs Apostles Kvorum den 6. oktober 1985. De Tolv Apostles Kvorum er det næstøverste præsiderende råd i Kirkens ledelse. Apostlene fører foruden deres primære ansvar for at være særlige vidner om Jesus Kristus i hele verden tilsyn med den globale kirkes udvikling.Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige besøgte Stockholm og Paris for at tale til lokale missionærer og kirkemedlemmer.

Ældste Ballard begyndte sit besøg den 8. juni med at møde de missionærer, der tjener i Sverige. Han blev ledsaget at flere af Kirkens seniorledere: Biskop Gérald Caussé fra Det Præsiderende Biskopråd, ældste José Teixeira, Kirkens områdepræsident for Det Europæiske Område, og Ingvar Olsson fra Sverige, der er områdehalvfjerdser.

Om aftenen talte han til de unge voksne i Stockholm. Mødet blev transmitteret til 402 kirkebygninger og omkring 56.000 unge voksne i Det Europæiske Område. De unge voksne er ugifte mormoner i alderen 18 til 30 år.

Ældste Ballard talte til de unge medlemmer om ægteskabets vigtighed. Han understregede også, at de valg, de træffer for at leve efter evangeliets lærdomme, i høj grad vil bestemme Kirkens fremtid.

»Den følelse jeg fik af at lytte til konferencen var overvældende god. Jeg kan ikke huske den sidste gang, jeg havde så god en følelse. Jeg følte mig endnu bedre end den dag, jeg blev født. Jeg modtog næring, både åndeligt og fysisk,« sagde Thor Jonsson, en 22-årig nyomvendt i Kirken fra Island.

En anden ung mand delte også sin entusiasme over konferencen. Niclas Molander er en 21-årig, som for nylig blev døbt i Sverige. »Lige siden, at jeg begyndte at lære om Kirken, har jeg været fascineret af idéen om levende apostle og profeter. Jeg så særlig meget frem til denne konference, og til at høre fra en apostel i virkeligheden,« sagde Molander.

Søndag formiddag talte ældste Ballard til Kirkens medlemmer i en nordisk konference, der blev sendt til alle kirkebygninger i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har 123 menigheder i de nordiske lande med over 23.400 medlemmer.

Ældste Ballard genfortalte Kirkens oprindelse i de Skandinaviske lande og bifaldt medlemmerne fra Kirkens tidlige historie, der ydede store ofre for deres tro. Han mindede medlemmerne i Norden om de mange velsignelser de har, takket være dem, der banede vejen for dem. Han motiverede medlemmer til at se hen til Kirkens tidlige medlemmer og fortsætte med at leve i tro.

Ældste José Teixeira talte også ved konferencen. »Jeg fornyr i dag invitationen til alle, som er inden for min røsts rækkevidde: Lad os invitere vore familiemedlemmer, venner og naboer til at opleve den samme glæde, vi føler, ved at invitere dem til at deltage i nadvermødet sammen med dem. Lad os forsikre dem om, at de vil være velkomne,« sagde ældste Teixeira.

Det er af stor betydning for de lokale kirkemedlemmer at få en apostel på besøg og blive betjent af ham. »Jeg er overbevist om, at ældste Ballards besøg har styrket Kirken i Sverige, i de nordiske lande og i hele Europa. Medlemmer, familier og venner af Kirken, som anvender hans undervisning, vil blive velsignet med et fornyet ønske om at efterleve deres pagter og fortælle om evangeliet. Uanset deres situation bliver de velsignet og får åndelig styrke til at hjælpe dem til at opnå glæde i livet og opbygge Herrens rige,« sagde ældste Ingvar Olsson, områdehalvfjerdser.

Ældste Ballard blev opretholdt til De Tolvs Apostles Kvorum den 6. oktober 1985. De Tolv Apostles Kvorum er det næstøverste præsiderende råd i Kirkens ledelse. Apostlene fører foruden deres primære ansvar for at være særlige vidner om Jesus Kristus i hele verden tilsyn med den globale kirkes udvikling.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.