Pressemeddelelse

Ældste Sitati besøger Rom for at drøfte selvhjulpenhed

Ældste Sitati mødtes med lokale ledere og medlemmer i Rom

Ældste Sitati besøger Rom for at drøfte selvhjulpenhed

Ældste Joseph W. Sitati fra De Halvfjerds' Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige besøgte lokale ledere og medlemmer af Kirken i Rom for at drøfte selvhjulpenhed.

Han blev ledsaget af Thomas King, der er selvhjulpenhedsleder i Det Europæiske Område, til et oplæringsmøde med områdehalvfjerdser Massimo De Feo, præsident Michael Waddoups fra Rommissionen i Italien og stavspræsidenterne Alessandro Dini Ciacci og Paolo Petrollini. Desuden deltog over 150 lokale ledere, herunder biskopper og hjælpeforeningspræsidenter. Ældste Sitati brugte Jesu lignelser i Det Nye Testamente som sin tekst og forklarede, hvordan man hjælper dem, der følger Frelseren, til at blive selvhjulpne.

Han deltog også i et møde med næsten 300 medlemmr, som enten var til stede i en kirkebygning i Rom eller så mødet transmitteret til deres egen kirkebygning. Han fortalte om de velsignelser, der kommer til dem, der er Kristi sande tilhængere.

Joseph Wafula Sitati blev født i Bungoma i Kenya. Han blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds' Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 4. april 2009 som 56-årig.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.