Emne

Åbenbaring

I den bredeste betydning er åbenbaring guddommelig retledning eller inspiration; det er kommunikationen af sandhed og kundskab fra Gud til sine børn på jorden, tilpasset deres sprog og forståelse. Det betyder ganske enkelt at afdække noget, der endnu ikke er kendt. Det, at religion afhænger af åbenbaring, er ikke noget nyt.

Bibelen illustrerer forskellige typer af åbenbaring, fra dramatiske syn til milde følelser - fra den »brændende busk« til den »sagte, stille stemme«. Mormoner tror generelt, at guddommelig retledning kommer stilfærdigt i form af indtryk, tanker og følelser, som bliver båret ved Guds Ånd.

Oftest udfolder åbenbaring sig som en fortsættende og bønsom dialog med Gud: Et problem opstår, dets dimensioner udforskes, et spørgsmål stilles, og med tilstrækkelig tro leder Gud os til svar, enten delvist eller helt. Selv om åbenbaring ultimativt er en åndelig oplevelse kræver det også forsigtige tanker. Gud udleverer ikke ganske enkelt information. Han forventer af os, at vi forsøger at løse tingene gennem bønsom søgen og sund fornuft.

Kirkens ledere bliver velsignet med åbenbaring i deres funktion som kirkeledere, ligesom individer oplyses indenfor sammenhængen i deres egne liv. Åbenbaring gennemsyrer hele Kirken: Bunden, toppen og alt ind imellem.

Individuelle medlemmer opfordres til uafhængigt at stræbe efter at modtage deres egen åndelige bekræftelse af råd, der gives af Kirkens ledere. Desuden formaner alle mennesker til ikke kun at tilgå evangeliet med intelligensen, men med intelligensen og ånden sammen - en proces, hvori fornuft og tro virker sammen.

I videoen herunder forklarer Jeffrey R. Holland fra Kirkens Tolv Apostles Kvorum sidste dages helliges tro på fortsættende religion (på engelsk).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.