Pressemeddelelse

Kirken samarbejder med statslige og andre stærke partnere for at hjælpe flygtninge, der kommer til Europa

Apostel viser støtte under besøg i Europa

Kirken følger Jesu Kristi opfordring til at hjælpe andre i nød. Jesus Kristus belærte sine disciple om at tage sig af den fremmede og at sørge for hinanden (Matt 25:35-36). Ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum, det næsthøjeste præsiderende råd i Kirken, var for nylig på besøg og udtrykte sin støtte til denne indsats og indhentede førstehåndsindtryk af flygtningenes situation i Europa. »Omfanget af denne menneskelige tidevandsbølge skal ses for at kunne tro på det,« udtrykte ældste Ballard. »Jeg har set vore medlemmer arbejde side om side med nye venner fra alle trosretninger og nationaliteter for at afhjælpe lidelserne hos dem, der er blevet fordrevet fra deres hjem og deres land. Jeg er så taknemlig for den hengivne indsats hos alle involverede for at bringe hjælp til dem, der behøver det mest.«

Organisationer, som Kirken arbejder med, omfatter UNICEF, FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR), Malteser Tyskland, Krisestyringscentret i Republikken Makedonien, Katolsk nødhjælp, Medici per i Diritti Umani (MEDU) og International Medical Corps. »Det glæder os at arbejde med sådanne omsorgsfulde og erfarne partnere,« sagde ældste Patrick Kearon, Kirkens områdepræsident i Europa. »Vi har set, hvad de gør, og er overbeviste om, at vores fælles indsats vil have betydning for dem, der flygter fra krig og elendighed.«

Ældste Ballard besøgte to flygtningecentre midt i november. I Berlin mødtes han med repræsentanter for Malteser Tyskland, som Kirken har skænket hygiejneartikler og fire paller med legetøj til børn, der er flygtet fra deres hjem for at søge ly fra borgerkrig og andre prøvelser. Han blev ledsaget af ældste Craig C. Christensen fra De Halvfjerds’ Præsidium og hans hustru Debbie samt ældste Patrick Kearon, præsident for Det Europæiske Område, og hans hustru Jennifer. Disse højtstående ledere havde mulighed for at besøge flygtningefamilier og høre om deres håb og udfordringer.

UNHCR får hjælp fra Kirken til at hjælpe flygtninge ved at oplyse dem om deres rettigheder og levere mad, vand, husly og lægehjælp. Det projekt, Kirken støtter, vil fokusere på Grækenland og Balkan. Ældste Ballard og ældste Kearon besøgte et center på en af de græske øer, hvor flygtninge først kommer til Europa, for at høre flere detaljer og udtrykke deres påskønnelse for den hjælp, der udvises til de nødlidende.

Kirken støtter også et projekt hos FN’s børnefond (UNICEF) om at yde hjælp til 225.000 børn fra flygtningefamilier i Italien – over 90.000 i løbet af de sidste seks måneder. Børnene får tøj, tæpper og legetøj. Pakker med supplerende fødevarer bliver stillet til rådighed for småbørn og deres forældre. UNICEF opretter børnevenlige områder på flygtningecentre, for at børn kan opleve omgivelser, der tillader dem at håndtere traumer og lidelser.

Flygtningebørn i transitområdet mellem Grækenland og Slovenien får hjælp i form at vinterhuer for at beskytte dem mod kulden.  

Katolsk nødhjælp har i mange år været en værdsat partner for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I Serbien og Makedonien vil begge organisationer samarbejde om at yde mad, nødhjælp og psykologhjælp til flygtninge og deres familie. Kirken støtter også Caritas i Athen for at hjælpe flygtninge.

MEDU (læger for menneskerettigheder) er en velgørende organisation med base i Italien. Kirken har betalt for en mobil sundhedsklinik i forbindelse med et MEDU-initiativ. Køretøjet vil levere medicin og lægeudstyr, men også mad og køkkengrej til flygtninge, der for tiden befinder sig i Italien. Der vil også være en åben klinik, der skal hjælpe med læge- og psykologhjælp. MEDU blev dannet af en gruppe læger, jordemødre og andre frivillige.

International Medical Corps yder grundlæggende læge- og psykologhjælp til flygtninge, der ankommer på forskellige græske øer, herunder Samos og Kos. Med økonomisk støtte fra Kirken kan denne humanitære organisation levere læge- og psykologhjælp og henvise til lokale hospitaler, hvor der er behov for yderligere hjælp.

Kirken har ydet hjælp til flygtninge i Mellemøsten i over 10 år og bidraget med hundredtusinder af tæpper, tøj, nødhjælpsmedicin, mad og anden hjælp til flygtninge i Jordan, Libanon, Tyrkiet og Syrien. En bekendtgørelse blev fremsat i slutningen af september, hvoraf det fremgik, at mormoner i Europa med hjælp fra Kirkens hovedsæde i USA vil optrappe deres hjælp til flygtninge, der flygter til Europa.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.