Yderligere hjælpekilder

Om bloggen

Denne blog vedligeholdes og skrives af personalet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges informationsafdeling. Informationen her er troværdig og akkurat, men bør ikke nødvendigvis forstås som værende officielle udtalelser fra Kirken. Bloggens formål er at give journalister, bloggere og offentligheden yderligere sammenhæng og information, som har med Kirken at gøre. Se presse-mormon.dk's forside for officielle nyheder og udtalelser.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.