Emne

Velfærd og selvhjulpenhed

Formålet med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges velfærdsprogram er at tage sig af de nødlidende, mens man sideløbende underviser i principper, der hjælper nødlidende til at blive selvhjulpne og bibeholde deres selvrespekt. Programmet giver også Kirkens andre medlemmer mulighed for at tjene – hvilket opfylder Jesu Kristi befaling om at give den sultne mad, give drikke til den tørstige, tage imod en fremmede, klæde den nøgne og besøge de syge.

Kort tid efter organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges i 1830 etablerede Kirkens ledere biskoppernes forrådshuse, hvor man opbevarede korn og andre varer, der blev doneret af medlemmerne og uddelt til nødlidende medlemmer. I april 1936 organiserede Kirken formelt et velfærdsprogram, der skulle hjælpe kirkemedlemmer, der led som følge af Den Store Depressions eftervirkninger. I dag har velfærdsprogrammet udvidet sig til alle verdenshjørner og hjælper folk fra alle trossamfund.

  • Finansieringen af velfærdsprogrammet sker gennem donationer fra Kirkens medlemmer. En søndag om måneden afholder Kirkens medlemmer sig fra to måltider og donerer det beløb de ville have brugt på maden, til Kirken.
  • Det er lederen (biskoppen) for den lokale menighed, der identificerer de nødlidende med hjælp fra hjælpeforeningspræsidenten – en kvinde fra menigheden, der tjener som leder for kvindeorganisationen. For at de lokale ledere kan lære deres folk at kende, holdes menighedens størrelse på et par hundrede mennesker.
  • I visse områder, hvor Kirken har et stort antal medlemmer, kan velfærdsfaciliteter være af væsentlig betydning. Welfare Square i nærheden af Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City har det største koncentrering af sådanne faciliteter. Bygningerne på pladsen omfatter en konservesfabrik, en mælkeproducerende fabrik, biskoppens forrådshus, en genbrugsbutik, et arbejdsformidlingscenter og siloer, hvor der opbevares hvede og andre kornsorter.
  • Biskoppens forrådshus bliver ofte sammenlignet med et supermarked uden kasseapparat. Fødevarer og husholdningsartikler gives mennesker, der ikke har råd til dem og som medbringer en skriftlig rekvisition, underskrevet af deres lokale biskop. Modtagere af varerne får mulighed for at arbejde for det, de har modtaget i forhold til det de formår. Der findes 129 biskoppers forrådshuse på verdensplan.
  • Arbejdsformidlingscentrene fungerer som steder, hvor folk kan komme i jobtræning, lære at forbedre deres jobansøgninger samt finde nye jobmuligheder. Der er 259 centre på verdensplan.
  • Deseret Industries er en nonprofitorganisation, der både virker som jobtræningsbygning og som driver genbrugsbutikkerne. Genbrugsbutikkerne er åbne for offentligheden.
  • SDH-familietjeneste er en privat, nonprofitorganisation, der tilbyder rådgivning, adoptionsservice, støttegrupper i forbindelse med afhængighedsbehandling og hjælpekilde for sociale, følelsesmæssige og åndelige udfordringer.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.