Emne

Unge Mænds præsidentskab

Unge Mænds hovedpræsidentskab tjener under ledelse af Kirkens Første Præsidentskab og har ansvaret for aktiviteterne for sidste dages hellige unge mænd i alderen 12 til 18 år. Det nuværende hovedpræsidentskab består af præsident David L. Beck med Larry M. Gibson som førsterådgiver og Adrián Ochoa som andenrådgiver. De har tjent siden april 2009.

Organisationen for Unge Mænd støtter udviklingen af hver enkelt unge mand gennem vejledning, aktiviteter og fællesaktiviteter for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger. Organisationen for Unge Mænd styrker Det Aronske Præstedømmes arbejde i menigheden og yder støtte til forældre og hjemmet. Lederne i Unge Mænd hjælper de unge mænd med at opfylde formålene med Det Aronske Præstedømme.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.