Pressemeddelelse

Undervisning på Frelserens måde: Transmission med ældste Dieter F. Uchtdorf

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige vil tale ved en særlig transmission, Undervisning på Frelserens måde, søndag den 12. juni 2022.

Teaching in the Saviors Way_01
Teaching in the Saviors Way_01
Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Denne enestående begivenhed er for alle medlemmer af Kirken, som underviser i deres kaldelse eller i deres hjem.

Ældste Uchtdorf vil fortælle om principper, der har til hensigt at hjælpe hvert medlem til at finde glæde og succes med at undervise i evangeliet og øge deres evne til at undervise ligesom Frelseren.

Lokale ledere opfordres til at vælge et tidspunkt til at se transmissionen, der passer bedst for Kirkens medlemmer i deres område. Lærerrådsmøder kan være en ideel lejlighed for at se transmissionen.

Sådan ser man det


Fra den 12. juni er transmissionen tilgængelig på forskellige sprog på:

Se detaljer om transmissionen, herunder streaming, tilgængelige sprog og tekstning for hørehæmmede i transmissionsprogrammet.

Stavens tekniske specialister kan finde hjælp til satellitudstyr og streaming af transmissioner på mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.