Nyhed

Transmission af mormonernes generalkonference til millioner påvirker enkeltpersoner

Generalkonferencen for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige sendes direkte til millioner af seere over hele verden den 5. og 6. april. Trods sin store rækkevidde forbereder generalkonferencen venner og trofaste på at imødekomme daglige udfordringer på et personligt plan.

En kilde til trøst

Det var tilfældet for en britisk kvinde og sidste dages hellig Clarissa Hoyle, som fødte sit femte barn i 2012. Der var noget anderledes ved Hoyles nyfødte pige. Hendes nemme graviditet afslørede ikke meget om, at hendes datter Lilly kom til at kræve fire ugers indlæggelse på hospitalets intensivafdeling, eller at hun skulle blive diagnosticeret med en usædvanlig kromosomfejl.

»Lillys diagnose er virkelig sjælden,« bemærkede Hoyle. »Man ved ikke ret meget om den. Vi vidste ikke, hvad der ville ske i vores tilværelse, eller hvad hendes fremtidsudsigter ville være, og det var vi meget stressede over.« I april 2012, to måneder efter datterens fødsel, stillede Hoyle ind på generalkonferencen sammen med sin mand og sine børn.

Familien Hoyle

»Vi ser generalkonferencen for at få vejledning i vores liv – aktuel åbenbaring og instruktion og for at få styrke,« sagde Hoyle. Men denne gang ramte en tale af Ronald A. Rasband, en præsiderende kirkeleder, hende på usædvanlig personlig måde. »Ældste Rasband holdt en tale om sit barnebarn, der også var blevet diagnosticeret med en kromosomfejl,« siger hun. »Den var fuldstændig specifikt rettet mod mig og mod alt det, vi havde været igennem. Jeg husker en sætning, hvor han sagde, at man skulle sætte sin lid til Herren, og den gik virkelig rent ind hos mig. Jeg tænkte: ›Det er rigtigt, jeg skal bare sætte min lid til Herren, så ordner alt sig.‹ Det trøstede mig virkelig meget.«

Et budskab om tro

Der herskede stor tvivl hos en sidste dages hellig fra Holland, David Jansen (navnet er blevet ændret). På trods af at have været et aktivt medlem og leder i sin stav (svarende til en gruppe menigheder) førte nogle svære prøver til, at han begyndte at tvivle på sin tro på og tillid til Gud. Han begyndte at komme knap så ofte til søndagsmøderne og blev til sidst helt væk.

»Jeg troede, at jeg som person vidste alting bedre,« sagde Jansen. »Jeg var på nippet til aldrig mere at gå i kirke.« Med dyb usikkerhed over for sin åndelige retning tændte Jansen for generalkonferencen og lyttede til Dieter F. Uchtdorfs tale, andenrådgiver i Kirkens Første Præsidentskab.

»Jeg så konferencen hjemme sammen med min familie, da præsident Uchtdorf kom med en bemærkelsesværdig udtalelse: ›Betvivl jeres tvivl, før I betvivler jeres tro‹,« fortæller Jansen. »Det talte direkte til mit hjerte. Det gik op for mig, at jeg havde kastet alt det bort, jeg havde – mine åndelige skatte – på grund af min ide om, at jeg vidste bedre end Gud. I det øjeblik besluttede jeg mig for at ændre mig.«

Et grundlag for prioritering

Sidste dages hellig Charles Defranchis tilgang til at styre tid og ressourcer er påvirket af en generalkonferencetale med titlen »God, bedre, bedst« af Dallin H. Oaks, medlem af det næsthøjeste ledelsesorgan i Kirken. Denne handelsspecialist, der er født i Cameroun, arbejder for handelsministeriet på den amerikanske ambassade i Paris og er specialist inden for teknologisektoren. For næsten to år siden blev Defranchi valgt til at være teamleder for Global Information and Communications Technology (Global informations- og kommunikationsteknologi), en stilling hvor han nu leder og motiverer et internationalt team på 130 mennesker.

charlesdefranchi

»Jeg har brugt denne generalkonferencetale til at opmuntre mine teamkolleger til at udvikle et nyt mønster for, hvordan de servicerer amerikanske højteknologiske selskaber, som henvender sig for at få eksporthjælp,« siger Defranchi. »Jeg nævner ikke ældste Oaks eller Kirken, men jeg anvendte nogle af tankerne i talen til at vise dem, hvorfor de ikke snyder nogen ved at koncentrere deres kræfter på selskaber, der står til at få mest ud af skatteydernes penge, set i sammenhæng med knappe ledelsesmidler.«

Defranchi lagde mærke til, at denne tilgang har ført til, at hans kolleger arbejder på spændende projekter, der tegner til at give et bedre udbytte for den amerikanske økonomi. Ifølge Defranchi smitter fordelene ved prioritering med omtanke også af på personlige områder af hans liv.

»Der er mange ting, der er gode i livet, men man har ikke råd til at foretage sig alt det, der er godt,« fortæller Defranchi. »Ældste Oaks uddybede dette – hvordan vi altid skal have fokus på det, der er bedst, og ikke blot det, der er godt eller bedre, for det er sådan, vi får det bedste ud af livet, menneskelige relationer, tid og tjeneste i Kirken.«

Generalkonferencen 2014

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges aprilkonference 2014 finder sted den 5. og 6. april kl. 18 og kl. 22 henholdsvis lørdag og søndag.

Generalkonferencerne afholdes hvert år i april og oktober måned og består af fem to-timers møder, der strækker sig over to dage. Under konferencerne taler kirkeledere over forskellige åndelige emner henvendt til sidste dages hellige, regeringsledere, repræsentanter for andre trossamfund og lokalsamfund samt andre gæster.

Der bliver adgang til at se en direkte transmission på www.lds.org.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.