Pressemeddelelse

Talere ved global konference for sidste dages hellige opfordrer os til at være åndeligt sindede

Når man træffer valg, er det at være åndeligt sindet og sætte Jesus Kristus først vejen til et lykkeligt liv, sagde præsident Russell M. Nelson i en optaget videobesked, der blev vist ved det sidste møde ved en konference over to dage, der blev afholdt den 30. september og 1. oktober 2023 i Salt Lake City i Utah i USA og transmitteret til publikum rundt om i verden.

»Når I tænker celestialt, vil I se prøvelser og modgang i et nyt lys,« tilføjede præsidenten for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der for nylig fejrede sin 99-års fødselsdag. At tænke celestialt vil ændre ens hjerte og føre til mere oprigtig bøn, sagde han. På grund af en muskelskade fulgte han møderne hjemmefra ved hjælp af teknologi i stedet for at være fysisk til stede.

Generalkonference er en verdensomspændende sammenkomst i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. To gange om året, i løbet af den første weekend i april og den første weekend i oktober, deler kirkeledere fra hele verden budskaber eller prædikener, med fokus på Jesus Kristus og hans evangelium. Folk fra hele verden og alle trossamfund, med forskellige overbevisninger og baggrunde inviteres med til at se, lytte og deltage.

Ældste Dieter F. Uchtdorf, der oprindeligt kommer fra Tyskland, ældste Alan T. Phillips fra Storbritannien og ældste Christophe G. Giraud-Carrier, der blev født i Frankrig talte blandt flere ved konferencen. Andre talere var fra Argentina, Brasilien, Guatemala, Korea, New Zealand og USA.

Ældste Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum henviste i sin tale til lignelsen om den fortabte søn. I denne historie fra Bibelen, der oprindeligt blev fortalt af Jesus Kristus, forlader en oprørsk søn sit hjem og ødsler sin arv bort. Da han vender tilbage, tilgiver hans far ham og byder ham velkommen hjem.

Ældste Uchtdorf talte til dem, der har tabt deres tro af syne, og lovede dem, at i det øjeblik, de beslutter sig for at vende tilbage og vandre på Jesu Kristi sti, vil hans kraft komme ind i deres liv og forandre dem.

»Måden, vi behandler hinanden på, betyder virkelig noget,« sagde ældste Phillips. Han opfordrede alle lyttere til at hjælpe dem, der har det svært, både i ens egen familie, menighed eller lokalsamfund. Omsorg for dem i nød kan også omfatte at prøve at lindre lidelser blandt dem, der lever i ekstrem fattigdom, og dem, der er blevet fordrevet på grund af forfølgelse, konflikt og vold.

Under det, der var ældste Giraud-Carriers første tale ved en generalkonference, forklarede han, at folk kan være vokset op i forskellige kulturer; de kan komme fra forskellige socioøkonomiske forhold; og deres jordiske arv, herunder deres nationalitet, hudfarve, madpræferencer og politiske orientering kan variere meget. Men alle er Guds børn, uden undtagelse, sagde han.

Ældste Alexander Dushku blev opretholdt som generalautoritet og halvfjerdser under konferencen. Ved generalkonferencens lederskabsmøde blev to nye områdehalvfjerdsere opretholdt og to blev afløst.

Ved afslutningen af konferencen bekendtgjorde præsident Nelson, at Kirken i alt vil bygge 20 nye templer i Afrika, Asien, Latinamerika, USA og Oceanien. Sidste dages hellige anser templer for at være Guds hus, som hellige steder, der er fyldt med fred og adskilt fra verden. De adskiller sig fra de tusindvis af almindelige kirkebygninger rundt om i verden, der bruges til søndagsmøder.

Forskellige kor stod for musikken ved konferencen, deriblandt The Tabernacle Choir at Temple Square med Mack Wilberg og Ryan Murphy som dirigenter og Andrew Unsworth og Richard Elliott som organister.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.