Pressemeddelelse

Talere ved den verdensomspændende konference fremhæver håb i Kristus

Kristi tilhængere er kaldet til at søge håb i Frelseren og bringe lys til verden. Det blev et gennemgående tema ved den verdensomspændende generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2.-3. oktober 2021. Trofaste fra Europa bidrog til konferencemøderne.

Når ens åndelige fundament er bygget solidt på Frelseren, »har I ingen grund til at frygte,« sagde præsident Russell M. Nelson ved mødet søndag formiddag. Den pensionerede kirurg har tjent som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige siden januar 2018. Generalkonference afholdes to gange om året.

Ældste Erich W. Kopischke er medlem af Kirkens trepersoners ledelse i Europa, områdepræsidentskabet. Hans konferencetale var optaget på forhånd i Tyskland. Han fortalte om sin families kampe med mental sygdom og kom med opmuntring til dem, der har lignende oplevelser.

»Til alle, der er personligt berørt af psykisk sygdom, hold fast i jeres pagter, selv om I måske ikke føler Guds kærlighed i øjeblikket. Gør alt, hvad der står i jeres magt, og stå så ›stille for at se Guds frelse, og så hans arm kan blive åbenbaret,‹« sagde han.

»Vores individuelle bestræbelser [for at tage os af de trængende] kræver ikke nødvendigvis penge, eller at man er på fjerne steder; de fordrer Helligåndens vejledning og et villigt hjerte,« forklarede søster Sharon Eubank.

Førsterådgiveren i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab delte to eksempler på, hvordan Kirken yder hjælp til dem, der er trængende, i Tyskland. I Ahrweiler, meldte missionærer sig til frivilligt at skovle mudder og hjælpe med oprydningen efter alvorlige oversvømmelser. Medlemmer af en af Kirkens menigheder i Ramstein samledes for at sy traditionelt muslimske klædninger til afghanske kvinder. Flygtningenes hovedbeklædninger var blevet revet af i kaosset i lufthavnen i Kabul.

For første gang i to år vendte generalkonferencen tilbage til auditoriet i Konferencecentret i Salt Lake City i den amerikanske stat Utah, selvom den forblev næsten tom. Talere, ledere og deres familie blev inviteret til at møde op personligt. Konferencemøder blev gjort tilgængelige i hele verden via TV, radio og livestreaming.

The Tabernacle Choir at Temple Square indtog sin sædvanlige plads bag talerstolen med halv styrke, for at give medlemmer mulighed for at sidde med afstand, ligesom de andre tilstedeværende gjorde. Sonja Poulter ledte et kombineret kor af studerende fra Brigham Young University, der stod for musikken til mødet lørdag aften. Hun er født i Tyskland og er adjunkt ved universitetets afdeling for korledelse og ensembler.

Ved konferencens afslutning bekendtgjorde præsident Russell M. Nelson planer om at bygge 13 nye templer i hele verden.

Seks generalautoriteter og halvfjerdsere blev afløst og fik emeritusstatus: Ældste J. Devn Cornish, ældste Timothy J. Dyches, ældste David F. Evans, ældste Robert C. Gay, ældste James B. Martino og ældste Terence M. Vinson. Præsident Henry B. Eyring anerkendte også kaldelsen af to ny områdehalvfjerdsere og afløsning af to andre.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.