Pressemeddelelse

Spørgsmål og svar om ændringer i Unge Mænds program

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjorde den 11. maj 2017 betydelige ændringer i aktivitetsprogrammet for unge mænd i alderen 14-18. Herunder findes adskillige spørgsmål med svar, som medier og andre kan have til denne ændring. Ændringen berører unge mænd i USA og Canada. Selvom de nedenstående svar er specifikt for Boy Scouts of America, gælder de samme principper for vores tilknytning til Scouts Canada. (Se brevet fra Det Første Præsidentskab, der bekendtgør disse ændringer.)

Hvad ændrer sig?

• Fra den 1. januar 2018 vil unge mænd fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke længere deltage i programmerne Varsity og Venturing, der udbydes af Boy Scouts of America.
• I stedet vil Unge Mænd aktiviteterne fokusere på åndelige, sociale, fysiske og intellektuelle mål, som Kirken angiver. Disse aktiviteter er udarbejdet til at være sjove og meningsfulde og skabe muligheder for personlig vækst og udvikling.

Hvorfor sker denne ændring?

• I de fleste menigheder i USA og Canada bliver de unge mænd i alderen 14-18 ikke betjent godt af programmerne Varsity eller Venturing, som historisk har været svære at gennemføre inden for Kirken. Denne ændring vil give de unge og deres ledere mulighed for at implementere et forenklet program, der imødekommer lokale behov, samtidig med at det tilbyder aktiviteter, der balancerer åndelige, sociale, fysiske og intellektuelle udviklingsmål for unge mænd.

Betydet dette, at Kirken adskiller sig fuldstændigt fra BSA?

• Kirken søger fortsat efter måder, hvorpå de åndelige, fysiske, følelsesmæssige og intellektuelle behov hos unge mænd over hele verden imødekommes. Den nuværende beslutning er i overensstemmelse med denne indsats. Kirken vil fortsat benytte programmerne ulveunger og drengespejdere for drenge og unge mænd i alderen 8-13.

Tidligere udtalelser har angivet, at Kirken ønsker et program, der kan bruges af alle unge mænd over hele verden. Er dette nu tilfældet?

• Nej, dette er ikke et globalt program, men det er et vigtigt skridt, der løser et umiddelbart behov.Programmerne Varsity og Venturing har været vanskelige at få til at fungere effektivt lokalt. Kirken fortsætter med at arbejde mod at udvikle et program for unge mænd og unge piger på verdensplan.

Hvorfor fortsætter Kirken med programmerne ulveunger og drengespejdere?

• Disse programmer imødekommer på nuværende tidspunkt udviklingsprogrammernes behov for drenge i alderen 8-13.

Hvorfor er denne ændring kun for USA og Canada?

• Programmerne Varsity og Venturing bruges kun i kirkemenigheder i USA og Canada.

Hvordan har ledelsen hos BSA reageret på denne beslutning?

• Boy Scouts of America har ved enhver drøftelse udtrykt et fælles ønske om at gøre det, som er bedst for de unge mænd. Vi er taknemlige for deres fortsatte støtte med denne nye ændring og ser frem til at fortsætte vores stærke forhold i programmerne ulveunger og drengespejdere.

Hvordan påvirker det de økonomiske og ejendomsmæssige bånd mellem Kirken og BSA?

• Økonomiske og ejendomsmæssige bånd har ikke den primære bekymring, selvom de er vigtige. I stedet bliver vi drevet af vores ønske om at tjene de åndelige, fysiske, følelsesmæssige og intellektuelle behov hos unge mænd.
• De fleste af disse juridiske forhold er forbundet med programmerne ulveunger og drengespejdere.
• Kirken vil fortsætte med at foretage de samme betalinger til BSA for registrering af de unge mænd frem til og med 2018, så det vil medføre minimal finansiel indflydelse på spejderbevægelsen.

Hvad er tidshorisonten for denne bekendtgørelse og udfasning?

• Bekendtgørelsen kom den 11. maj 2017. Men afbrydelsen af programmerne Varsity og Venturing sker først den 1. januar 2018. Vi opfordrer lokale enheder til at fortsætte deres planlagte aktiviteter, mens de gennemgår og beslutter sig for, hvordan de vil implementerer de nye retningslinjer for aktiviteter.

Kan unge mænd i disse aldersgrupper fortsætte med at opnå belønningen Eagle Scout?

• Ja. De unge mænd, der ønsker at fortsætte med at opnå belønningen som Eagle, vil blive registreret, støttet og opmuntret. Det er vigtigt at huske, at det kun er de unge mænd, der er korrekt registreret, der er berettigede til at blive tildelt mærker og fremskridt i rang.

Hvad vil I sige til medlemmer af Kirken om deltagelse i Friends of Scouting-indsamling?

• Kirken vil fortsat være involveret i Friends of Scouting som en del af dens forhold til BSA og spejderprogrammerne for drenge og unge mænd i alderen 8-13.

Skyldes dette ændringerne i spejdernes retningslinjer i løbet af de seneste år, der tillader homoseksuelle og transkønnede spejdere og ledere?

• BSA har altid ladet Kirken styre dets programmer på en måde, der stemmer overens med vores standarder og overbevisninger, og de har været meget støttende. Denne ændring sker for at imødekomme behovet for de unge mænd i alderen 14-18. Kirken evaluerer altid, hvad der er bedst unge og familier og vil fortsætte med at gøre det.
• Aktiviteterne, der omtales på lds.org/youth/activities og ymactivities.lds.org, har været gældende siden 2013 som en hjælpekilde for unge og deres ledere over hele verden. Disse aktiviteter kan, når de følges, give bedre muligheder for åndelig, fysisk, følelsesmæssige og intellektuel vækst.

Er retningslinjen om, at det ikke er et krav, at Unge Mænd skal mødes ugentlig, en ny bestemmelse?

• Nej. Denne retningslinje (for både Unge Mænd og Unge Piger) har eksisteret i Kirkens håndbog i mange år.

Vil forskellen mellem den økonomiske støtte og aktiviteterne, der findes mellem Kirkens program for Unge Mænd og Unge Piger blive behandlet som en del af denne ændring?

• Kirkeledere har længe været opmærksom på denne bekymring. Det nye program bringer balance i udgifter for unge i alderen 14-18. Dette vil fortsæt være en faktor i den igangværende undersøgelse og oprettelse af et verdensomspændende ungdomsprogram.
• I alle menigheder opfordres menighedsrådet til at overveje behovet for Unge Piger og Unge Mænd og deres familier på lige fod, når de planlægger aktiviteter og fastlægger budgetter.

Er dette en reaktion på, at Boy Scouts of America overvejer at inkluderer piger og unge piger i dets programmer?

• Kirkens ledere har kun lige lært om BSA hensigt om at overveje at inkludere piger og unge piger i spejderbevægelsen. Vores beslutning om at ophøre med deltagelsen i programmerne Varsity og Venturing blev truffet uafhængigt af denne mulighed, og inden det skete. Vi forventer at vores ulveunge- og spejdertroppe vil fortsætte, som de fungerer nu. Se yderligere oplysninger på: Aaronic Priesthood 14-18 Activities.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.