Pressemeddelelse

Sidste dages hellige skrifter kan være grønnere, end I tror

Verdens miljødag: Det siger hellige bøger om at tage sig af jorden

Den 5. juni afholdes Verdens miljødag. Nonprofitorganisationer, aktivister og politiske ledere taler om forurening, tab af biodiversitet og klimaforandringer. Selvom der næsten aldrig direkte bliver talt om miljøproblemer fra talerstolen ved møder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er Kirkens samling af hellig skrift fyldt med miljømæssig visdom.

                                      

»Som sidste dages hellige har vi tendens til at fokusere på vores forvaltning af præstedømmet og familien,« sagde ældste Steven E. Snow fra De Halvfjerds sidste oktober ved et symposium om forvaltning af vores miljø.[1] Selvom det er udmærket og godt, står de trofaste også til regnskab for »det land, der omgiver os, endda selve jorden,« tilføjede han.

Bibelen indeholder med skabelsesberetningen og de lignelser, Jesus Kristus fortalte om frø, hvede, får og træer, rige billeder og vækker ærbødighed for naturen.

Uden for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ved man ikke meget om, hvad Mormons Bog, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle kan bidrage med om miljømæssig etik. Udover Bibelen bliver disse bøger med hellig skrift anset for Guds ord.

Stof betyder noget

Kristne tænkere har traditionelt anset det guddommelige for at være fuldkomment udenfor den fysiske verden. Der argumenteres for, at da stof er kortvarigt, er det også mindre værd og af ringe værdi i forhold til det åndelige. Andre kritiserer, at denne tankegang næppe fremmer omsorg for det naturlige miljø. Sidste dages helliges hellige skrifter forener denne antaget dobbelthed mellem ånd og stof.
»Immaterielt stof eksisterer ikke. Al ånd er stof, men det er finere eller renere og kan kun opfattes med renere øjne«,[2] står der i Lære og Pagter. Mormons Bog lærer os, at skabelsen og skaberen i høj grad er forbundet, ved at omtale den sidst nævnte som »Naturens Gud«.[3]

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges lærdomme og praksis bliver naturen aldrig noget man tilbeder eller forguder. Ikke desto mindre, »vi kan ikke se bort fra det guddommelige i skabelsen«[4] forsikrede Russell M. Nelson, der blev Kirkens præsident den 14. januar 2018. »Vi bør drage omsorg for jorden, være vise forvaltere over den og bevare den til fremtidige generationer.«

                               

Bæredygtig forbrug

I dag forventer mange forbrugere at finde deres foretrukne frugter og grøntsager på hylderne i deres lokale supermarked hele året. Ofte transporteres mad mange kilometer for at nå destinationer, hvor det ikke kan høstes lokalt på det tidspunkt. Lære og Pagter råder os til at spise »hver urt i sin årstid og hver frugt i sin årstid«.[5] Selvom det ikke er en striks religiøs lov for sidste dages hellige, mindsker en sæsonbestemt, lokal kost spild af brændstof og forhindrer markant forurening.

»Alle de ting, der kommer af jorden i deres årstid«,[6] står der i et andet afsnit af samme bog, er givet »til føde og til klæder, til smag og til lugt, til at styrke legemet og til at give sjælen nyt liv.«[7] De skal »bruges, med fornuft, ikke i overmål, ej heller ved anvendelse af tvang.«[8]

Som der står i sidste dages helliges skrifter, stiller Gud »enhver til regnskab som forvalter over … jordiske velsignelser«.[9] Mormons Bog priser »de fortrinlige egenskaber ved de mange planter og rødder, som Gud havde beredt til at fjerne årsagen til … sygdomme«.[10] Alligevel bliver brugen af de talrige ressourcer i hans skabelse uden at dele med »de fattige og trængende«[11] fordømt.

Levende sjæle

Den Kostelige Perle indeholder to skabelsesberetninger. Den første beskriver, at Gud skabte mennesket som en »levende sjæl«.[12] Men det samme er gældende for planter[13] og dyr[14] – de bliver også »levende sjæle«. Ældste Marlin K. Jensen, der er emeritus generalautoritet, sagde:

Personer der har et forhold til dyr er som regel lykkeligere. Himlen ville, i det mindste efter min mening, ikke være himlen medmindre dyreriget er en del af Guds rige.[15]

                                      

Ifølge »visdomsordet«, en sundhedslov medtaget i Lære og Pagter, bør kød »nydes sparsomt«.[16] Dette bliver bekræftet i Joseph Smiths inspirerede oversættelse af 1 Mosebog:

Og visselig, blod må ikke udgydes, kun for at få føde, for at redde jeres liv; og blodet af hvert eneste dyr vil jeg kræve af jeres hænder.[17]

Stor forurening

Mormons Bog forudser »store forureninger på jordens overflade«[18], og forbinder naturkatastrofer såsom »ild og uvejr og røgdis i fremmede lande«[19] med syndig adfærd som at stjæle og lyve. Denne forbindelse antyder, at den miljømæssige krise handler om mere end forurenende gas i atmosfæren. Det kan indikere en dybere, åndelig krise.

                                    

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige påstår hverken, at de er bedre kristne dagligt, eller at de er mere hengivne forvaltere af jorden, end dem, der tilhører andre trosretninger. Alligevel finder de rådene, der gives både i Bibelen og i gengivelsens hellige skrifter om at tage sig af naturen, inspirerende og opmuntrende.

 

[1] Ældste Steven E. Snow, The Moral Imperative of Environmental Stewardship, 10. oktober 2018.

[2] L&P 131:7-8

[3] 1 Ne 19:12

[4] Præsident Russell M. Nelson, »Skabelsen,« Liahona, apr. 2000, s. 104.

[5] L&P 89:11

[6] L&P 59:18

[7] L&P 59:19

[8] L&P 59:20

[9] L&P 104:13

[10] Alma 46:40

[11] L&P 104:18

[12] Moses 3:7

[13] Moses 3:9

[14] Moses 3:19

[15] Ældste Marlin K. Jensen, Living after the Manner of Happiness, december 2002

[16] L&P 89:12

[17] JSO, 1 Mos 9:11

[18] Morm 8:31

[19] Morm 08:29

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.