Pressemeddelelse

Sidste dages hellige ledere peger på personlig fred midt i den globale uro

Nye templer annonceret ved en verdensomspændende begivenhed – herunder Barcelona i Spanien og Birmingham i Storbritannien

De globale ledere for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har under kirkens halvårlige generalkonference (lørdag og søndag den 2. og 3. april 2022) understreget vejen til personlig fred gennem Jesus Kristus på trods af krigs og konflikters hærgen.

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
Præsident Russell. M. Nelson og hans hustru, søster Wendy Nelson. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkens præsident Russell M. Nelson fordømte væbnede konflikter som »en frygtelig overtrædelse af alt, som Herren Jesus Kristus underviste om og står for« og opfordrede tilhørerne til »at gøre alt, I kan, for at afslutte personlige konflikter, der raser i jeres hjerte og i jeres liv.«

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Konferencecentret: i Salt Lake City i Utah i USA. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Præsident Nelson understregede det kritiske behov for »positivt åndeligt momentum«, som vil holde os i gang midt i den frygt og usikkerhed, der er skabt af pandemier, tsunamier, vulkanudbrud og væbnede konflikter.

Søster Susan H. Porter, der lige er kaldet som præsident for Primary (børnenes organisation, sagde: »Selv om du måske føler dig alene, mens livets storme raser, kan du lyse i mørket af misforståelser, forvirring og vantro.«

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Sidste dages hellige kvinder og piger ankommer til kvindernes møde ved generalkonferencen. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

»Dit troens lys på Kristus kan være stabilt og sikkert og lede dem omkring dig til sikkerhed og fred … hjerter kan blive forandret og liv velsignet, når vi tilbyder en knivspids salt, en skefuld surdej og en stråle af lys,« tilføjede hun, da hun talte under konferencens møde for kvinder.

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Søster Susan H. Porter, præsident for Primary (børnenes organisation). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ældste Patrick Kearon fra De Halvfjerds’ Præsidium trøstede dem, der har lidt på grund af misbrug eller andre tragedier i deres liv. »Vores nådefulde Frelser, der sejrede over mørke og moralsk fordærv, har magt og kraft til at rette op på al uret,« sagde han. »Jesus har overvundet denne verdens misbrug og mishandling for at give jer kraft, ikke blot til at overleve, men til en skønne dag, gennem ham, at klare jer og tilmed sejre.«

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Ældste Patrick Kearon fra De Halvfjerds’ Præsidium. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum bad om flere fredsstiftere i verden. »Ved vores skjold af tro på Jesus Kristus bliver vi fredsstiftere, som slukker – hvilket vil sige at berolige, nedkøle eller slukke – alle modstanderens brændende pile,« erklærede han.  »At være fredsstifter er ikke det samme som at være passiv.« I stedet forklarede ældste Andersen, at fredsstiftere »er overbevisende på Frelserens måde.«

GC-summary-06.JPGDownload Photo

Begivenheden fra Konferencecenteret i Salt Lake City i Utah i USA var for første gang åben for offentligheden siden begyndelsen af Covid-pandemien, men med en begrænset kapacitet på 10.000 deltagere.

Kaldelsen af 12 nye ledere blev bekendtgjort ved aprilkonferencen 2022. Disse kaldelser består af  seks generalautoriteter og halvfjerdsere og nye hovedpræsidentskaber for Hjælpeforening (kvindernes organisation) og Primary. De nye ledere for Hjælpeforeningen og Primary vil begynde at virke fra 1. august. Ved generalkonferencens lederskabsmøde den 31. marts blev 45 nye områdehalvfjerdsere fra 23 lande bekendtgjort, herunder seks fra Det Europæiske Område. Områdehalvfjerdsere har til opgave at virke i specifikke områder.

Ved afslutningen af den todages konference bekendtgjorde præsident Russell M. Nelson planer om at bygge 17 nye templer i hele verden, herunder to i Europa.  Templet i Barcelona bliver Spaniens andet tempel, det første er templet i Madrid. Det kommende tempel i Birmingham bliver det tredje i Storbritannien. Templet i London i England blev indviet i 1958, og templet i Preston i England åbnede i 1998. England er hjemsted for den ældste stadigt fungerende menighed i Kirken.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.