Newsroom
Nyhed

Samfundsborger og samvittigheden

For at være en god mormon må man også være en god samfundsborger

Kan sidste dages hellige opfylde deres rolle som borgere i de samfund, hvor de bor, og samtidig være tro mod deres religion? Nogle kan stille spørgsmål til selve forudsætningen – hvorfor skal der være spændinger mellem kirke og stat? Religion og landets ledelse kan ikke ignorere hinanden, men behøver heller ikke at være fjender. Sfærerne for det åndelige og lovgivning er forskellige, men de samarbejder bedst, når frihed til at følge sin samvittighed og det fælles bedste gør plads til hinanden.

Kejseren skal have sin del, men det bør sjælens stemme også.[1]

Sidste dages hellige forstå denne dynamik. Den tolvte trosartikel lyder: »Vi tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven.« Mormoner tror også, at »intet styre kan eksistere i fred, medmindre man udformer og håndhæver sådanne love, som sikrer hvert menneske fri udøvelse af sin samvittighed.«[2] Lydighed over for loven og frihed til at følge sin samvittighed – to mægtige forudsætninger – har stort set ikke andet valg end at enes.

Udfordringen i dette sammenspil varierer fra sted til sted.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige virker i næsten hvert eneste land i verden og navigerer blandt meget forskellige kulturer, skikke og regelsæt. Disse lande har forskellige styreformer, politiske værdier og forståelse af frihed. Der er flere end 15 millioner sidste dages hellige, og de følger deres personlige samvittighed, når de møder vore dages problemer. Nogle medlemmer kan støtte holdningen hos lokale eller nationale politikere, mens andre medlemmer er uenige. Nogle stemmer på en måde, andre på en anden. En persons tro som mormon dikterer ikke en politisk holdning. Rækkevidden af politiske holdninger i den verdensomspændende kirke er et sundt og produktivt tegn.

Mormoner verden over støtter både deres land og er hengivne over for deres kirke. De er formet og dannet af historien, kunsten og litteraturen i deres fædreland og dybt involveret i deres lokalsamfunds velbefindende. Kærlighed til Kirken begrænser ikke kærligheden til landet. Gud skabte verden med utallige vidundere, rigdomme og forskelle, som vi kan nyde.

Så hvad vil det sige at være en god borger og en troende? Det åndelige ideal for en kirke rækker langt videre end dets spir. For det meste betragter troende sig selv som en del af et større samfund og stræber efter at bidrage. De er frivillige i samfundets institutioner som fx velgørende organisationer, skoler, foreninger og klubber. De tjener de nødlidende på herberger, i folkekøkkener og på hospitaler. De studerer samfundsspørgsmål og stemmer på ærlige kandidater. De taler lige så ivrigt, som de lytter, kommer med kritik og løsninger.

Men mange steder i verden begrænser lovgivningen og sociale forhold trosretninger og den personlige frihed til at følge sin samvittighed. Flere end tre fjerdedele af verdens befolkning lever i henhold til Pew Research Center i lande med religiøse begrænsninger.[3]

Fredelige samfund er mere sandsynlige, når der er frihed til at give udtryk for sin religion, og alles røst bliver hørt. Studier viser, at beskyttelse af de mange forskellige åndelige oplevelser har stærk sammenhæng med større personlig og politisk frihed, større frihed for pressen og økonomien, færre væbnede konflikter, bedre sundhedsforhold, højere indkomster, bedre uddannelse for kvinder og en generel højere menneskelig udvikling.[4]

Indsatsen for at være en god samfundsborger er aldrig let – det kræver dømmekraft, høflighed og tålmodighed. I denne foranderlige og overvejelsers tid forandres love ofte for at leve op til menneskers behov. Det er vigtigt både at adlyde og forbedre loven. Sådanne reformer bør ske med lovlige midler, med moral og overbevisning til det fælles bedste.

Uanset, hvor sidste dages hellige bor, har de et ansvar og et privilegium for at gøre deres lille del af verden til et bedre sted. De handler i håb om, at kravene for at være samfundsborger og deres samvittighed kan hvile i balance og i fred.


[1] Se Matt 22:21.

[2] L&P 134:2.

[3] Pew Research Center, »Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities«, 26. feb. 2015.

[4] Se Brian J. Grim og Roger Finke, The Price of Freedom Denied, 2011, s. 206.

Yderligere hjælpekilder

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.