Emne

Søndagsskolens præsidentskab

Alle kirkemedlemmer over 12 år opfordres til at deltage i søndagsskoleklasserne, der afholdes hver uge som en del af de ugentlige kirkemøder. Deres formål er at undervise i Jesu Kristi evangelium og styrke enkeltpersoner og familier.

Det Første Præsidentskab i Kirken kalder tre mænd til at være Søndagsskolens præsidentskab. Under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum modtager medlemmerne af Søndagsskolens præsidentskab vejledning i sager, der vedrører Søndagsskolen.

Søndagsskolens nuværende hovedpræsident er Russell T. Osguthorpe og hans rådgivere er David M. McConkie og Matthew O. Richardson.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.