Pressemeddelelse

Sådan anvender Jesu Kristi Kirke tiende og bidrag

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige anvender de hellige tiendemidler og gavmilde bidrag fra sine medlemmer i en verdensomspændende indsats for at elske Gud og vores næste. I lyset af nylige historier i medierne, der fejlagtigt har beskrevet Kirkens tilgang, fremsætter Kirken følgende sammenfatning.

      

Kirken arbejder målrettet på at hjælpe de fattige og trængende. Latter-day Saint Charities er et globalt program, som primært hjælper personer, som ikke er sidste dages hellige. I tider med nød og i andre nødsituationer samarbejder vi med mange globale organisationer som Røde Kors for at yde hjælp. Præsident Russell M. Nelson talte for nylig om en del af denne indsats. Og det repræsenterer kun en lille del af det, som Kirken bruger på at tage sig af de nødlidende. Den seneste årsrapport viser, at Kirkens humanitære arm har givet mere end 2,2 milliarder dollars i hjælp i 197 lande, siden den blev oprettet i 1985. Desuden hjælper lederne af Kirkens 30.000+ menigheder gennem Kirkens velfærdsprogram regelmæssigt mænd, kvinder og børn med mad, husleje og andre timelige fornødenheder med yderligere hjælp for flere milliarder dollars.

Kirken bygger templer og sammenkæder familier gennem slægtshistorie. Kirken fokuserer kraftigt på det doktrinære princip om at sammenkæde familier på tværs af generationer. Dette åndelige virke sker i 217 bekendtgjorte eller fungerende templer, en indsats, der støttes af Kirkens ikke-kommercielle slægtshistoriske organisation, FamilySearch, som også gratis stiller sine genealogiske ressourcer til rådighed for enhver.

Kirken sørger for lokaler til gudstjenester og sammenkomster for sine medlemmer. Kirken skal finansiere disse lokaler, uddannelses- og aktivitetsprogrammer for sine 30.500 menigheder. Kirkebygninger fungerer også som lokaler for lokal uddannelse, slægtsforskning og nødhjælpsindsats.

Kirken støtter et globalt missionsprogram. Lige nu forkynder flere end 65.000 sidste dages hellige missionærer rundt om i verden de gode nyheder om Jesus Kristus – en indsats, der kræver betragtelig økonomisk støtte fra Kirken ud over familiens eller missionærernes personlige bidrag. Kirkens omkring 400 missioner har alle et missionshjem, lejligheder, kontorer og biler – som alt sammen bliver finansieret af Kirken.

Kirken investerer i uddannelse. Kirken tror på, at både verdslig og åndelig læring er evig, og den investerer betragtelige økonomiske ressourcer i uddannelse. Kirkens seminar- og institutprogram leverer daglig religionsundervisning til omkring 400.000 elever i high school og 300.000 universitetsstuderende hvert år. Kirken tilvejebringer muligheder for videregående uddannelse verden over gennem det voksende PathwayConnect-program, som baner vejen til en universitetsuddannelse for mange med begrænsede muligheder eller ressourcer. Og Kirken driver flere universiteter og en handelshøjskole, som tilsammen har 93.000 studerende.

»Det faktum, at Jesu Kristi Kirke har kunnet finansiere driften af kirkebygninger, templer, uddannelsesinstitutioner og missionering – og samtidig opbygge en reserve af midler til vanskelige tider, som altid kommer – er en model, som burde fejres og efterleves af regeringer og andre institutioner verden over,« skrev en meningsdanner.

Kirken følger de samme sunde, økonomiske principper, som den lærer sine medlemmer. Den undgår gæld, lever indenfor sit budget og forbereder sig til fremtiden. Det er ikke underligt, at der på siderne i Wall Street Journal for nylig var ros til Utahs stærke økonomi, til dels pga. statens »fremherskende [sidste dages hellige] kultur, der opfordrer til gammeldags dyder som sparsommelighed, udskydelse af behov og stabile familier.«

Forskeren D. Michael Quinn, der i 2017 udgav en 600 siders bog om historien bag Kirkens økonomi, sammenfattede sine resultater som en »enormt trosfremmende beretning«. Han fortalte en avisjournalist, at hvis de sidste dages hellige kunne se »det større billede«, ville de »trække et lettelsens suk og se, at Kirken ikke en profitabel forretning.«

»Ja, Kirken sparer op og investerer sine overskydende småpenge,« konkluderede en lederskribent på Deseret News, »men den bidrager også til i høj grad at begrænse collegestuderendes gæld, giver til de fattige uanset deres baggrund og støtter et af de største ikke-statslige velfærdsprogrammer i landet. Og vigtigst af alt, den gør det uden at berige dem på toppen.«

De hellige midler, som skænkes af medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er et udtryk for tro, hengivenhed og lydighed over for den bibelske lov om tiende og et ønske om at opbygge Kristi Kirke ved at efterleve de to store bud om at elske Gud og sin næste.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.