Pressemeddelelse

Russell M. Nelson er den nye præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Russell M. Nelson er den nye præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Bekendtgørelsen kom i dag den 16. januar 2018 i Salt Lake City i Utah. Præsident Nelson, 93, efterfølger præsident Thomas S. Monson, der døde den 2. januar 2018. Som Kirkens præsident er han leder for en global trosretning med flere end 16 millioner medlemmer.

Han har kaldet Dallin H. Oaks, 85 som førsterådgiver og Henry B. Eyring, 84 som andenrådgiver til at tjene sammen med ham i Det Første Præsidentskab, Kirkens øverste ledelse.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.