Pressemeddelelse

Præsident Thomas S. Monson afgået ved døden

Thomas S. Monson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, afgik i dag ved døden i en alder af 90 år. Præsident Monson, der har tjent som Kirkens præsident siden februar 2008, efterlader sig en arv af tjeneste og gode gerninger.

Hans efterfølger forventes ikke at blive valgt formelt af De Tolv Apostles Kvorum i Kirken før efter præsident Monsons begravelse.

 

For de flere end 15 millioner medlemmer af Kirken over hele verden var præsident Monson et eksempel på en, der fulgte Jesus Kristus. Mens han hele livet tjente i vigtige lederstillinger i Kirken, hjalp han i det stille tusindvis af mennesker i deres hjem, på hospitaler og på plejecentre. »Lad aldrig et problem, der skal løses, blive vigtigere end en person, der skal vises kærlighed«, sagde præsident Monson.

I løbet af hans tid som præsident voksede Kirkens medlemskab fra 13 millioner til omkring 15,5 millioner medlemmer over hele jorden, og mange nye templer blev bekendtgjort og indviet i hele verden. I oktober 2012 bekendtgjorde præsident Monson en ændring i alderskravet for missionærer, som medførte, at titusindvis flere missionærer tjener over hele verden, hvilket påvirker millionvis af mennesker.

Præsident Monson viede sit liv til at tjene i Kirken. Han blev Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 16. præsident den 3. februar 2008 efter præsident Gordon B. Hinckleys død. Før det tjente han som rådgiver i Det Første Præsidentskab under tre af Kirkens præsidenter i mere end 22 år.

»Da Thomas S. Monson blev medlem af Det Første Præsidentskab, eller da han blev profeten, tror jeg ikke, at han satte farten ned eller ændrede sin væremåde eller opførsel den mindste smule i forhold til at række ud til den enkelte,« sagde ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum. »Det ligger i ham at tjene; det har det gjort hele hans liv.«

Thomas S. Monson blev opretholdt til De Tolv Apostles Kvorum den 4. oktober 1963 og ordineret til apostel den 10. oktober 1963 som 36-årig. Han tjente også som præsident for Kirkens canadiske mission med hovedsæde i Toronto i Ontario fra 1959 til 1962. Forud for det tjente han i præsidentskabet for Temple View Stav i Salt Lake City i Utah og som biskop for 6.-7. Menighed i denne stav.

Thomas S. Monson blev født i Salt Lake City i Utah den 21. august 1927 som søn af G. Spencer og Gladys Condie Monson. Han har gået i skole i Salt Lake City og bestod cum laude fra University of Utah i 1948 med en bachelor i erhvervsøkonomi. Han studerede videre og var undervisningsassistent på erhvervsøkonomisk institut ved University of Utah. Han fik senere sin MBA fra Brigham Young University. I april 1981 overdrog Brigham Young University en æresdoktorgrad i jura til præsident Monson. Han modtog en æresdoktorgrad i humaniora af Salt Lake Community College i juni 1996 og en æresdoktorgrad i økonomi fra University of Utah i maj 2007.

Præsident Monson tjente i USA’s flåde i slutningen af anden verdenskrig. Han blev gift med Frances Beverly Johnson den 7. oktober 1948 i templet i Salt Lake City. De har tre børn, otte børnebørn og 11 oldebørn. Frances Monson gik bort den 20. maj 2013. Præsident Monson sagde senere: »Hun var mit livs kærlighed, min betroede partner og min bedste ven. At sige, at jeg savner hende, beskriver overhovedet ikke dybden af mine følelser.«

Præsident Monson havde en fremtrædende karriere i forlags- og trykkeribranchen. Han blev tilknyttet Deseret News i 1948, hvor han fik arbejde i ledelsen af annonceafdelingen ved avisen og for Newspaper Agency Corporation. Senere blev han salgschef for Deseret News Press, et af det vestlige USA’s største private trykkerier, hvor han senere blev direktør. Denne stilling havde han ved sin udpegelse til De Tolvs Kvorum i 1963. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Deseret News Publishing Co. Præsident Monson var også tidligere formand for Printing Industry of Utah og tidligere bestyrelsesmedlem i Printing Industries of America (brancheorganisationer i delstaten og nationalt).
Siden 1969 var præsident Monson medlem af den nationale bestyrelse for USA’s drengespejdere.

Præsident Monson var også medlem af Foreningen af salgschefer i Utah, Salt Lake Citys reklameforening og Salt Lake Citys debatforening.

I mange år var præsident Monson medlem af staten Utahs uddannelseskommission, som har ansvaret for de højere uddannelser i staten Utah. Han har også været valgt til bestyrelsen i Foreningen af dimittender fra University of Utah.

I december 1981 blev præsident Monson udpeget af præsident Ronald Reagan til at tjene i præsidentens kommission for initiativer i den private sektor. Han deltog i denne kommission indtil december 1982, hvor kommissionens arbejde blev afsluttet.

Præsident Monson modtog i 1966 University of Utahs pris som fremtrædende dimittend. Han har fra USA’s drengespejdere modtaget belønningerne Sølvbæver (1971), den fornemme Sølvbøffel (1978) og den internationale spejderbevægelses højeste belønning Bronzeulven (1993). I 1997 modtog han »Minuteman«-prisen fra Utah National Guard og »Exemplary Manhood«-prisen fra BYU. I 1998 modtog præsident og søster Monson hver især »Continuum of Caring Humanitarian«-prisen fra barmhjertighedssøstrene ved St. Joseph Villa.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.