Pressemeddelelse

Præsident Oaks fortæller studerende i Rom, hvorfor religionsfrihed er vigtigt

Han siger, at troende skal forene sig for at »bistå andre, være et tilflugtssted og forkynde religionsfrihed over hele verden.«

Da præsident Dallin H. Oaks fra Det Første Præsidentskab for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i tirsdags talte ved Sapienza Universitet i Rom, sagde han, at religionsfrihed er et uvurderligt globalt gode, der er værd at beskytte.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
Præsident Dallin H. Oaks taler ved Sapienza Universitet i Rom tirsdag den 14. december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Da han forklarede, at Jesu Kristi Kirke er en genoprettet tro (ikke protestantisk eller katolsk), sagde førsterådgiveren i Det Første Præsidentskab, at »gengivelsen af den kristne læres fylde lærer os, at Gud skabte og satte sine børn på jorden for at vokse åndeligt ved at træffe de rette valg mellem godt og ondt i overensstemmelse med hans befalinger. Frihed til at vælge er derfor grundlæggende i Guds plan.«

Præsident Oaks citerede professor Cole Durham fra Brigham Young University og to andre apostle, da han fortalte om flere af de mest væsentlige fordele ved religionsfrihed.

Præsident Oaks sagde, at beskyttelse af religionsfrihed »ikke blot korrelerer med beskyttelsen af andre væsentlige rettigheder, men også med andre sociale goder så som økonomisk frihed, højere bruttonationalprodukt pr. indbygger, bedre indkomst for kvinder, ligestilling mellem kønnene, øgede læse- og skrivefærdigheder, bedre helbred og uddannelse samt konsolidering af demokrati.«

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, professor i statskundskab og journalistik, og præsident Dallin H. Oaks fra Det Første Præsidentskab, giver hånd ved Sapienza Universitet i Rom den 14. december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Andre goder, som religionsfrihed giver, er pluralisme, fred og en passende adskillelse af kirke og stat, sagde præsident Oaks. Præsident Oaks citerede en tale fra oktober 2021 fra Ældste D. Todd Christofferson og sagde: »Religionsfrihedens historie viser, at respekt avler respekt. Regeringer, der beskytter religionsfrihed, har færre sociale konflikter og større social samhørighed.«

Præsident Oaks talte længe om en anden fordel: Det velgørenhedsarbejde, som troende mennesker udfører. Han læste fra ældste Quentin L. Cooks tale ved University of Notre Dame i juni 2021 og sagde, at »religiøs ansvarlighed gavner det sekulære samfund«, fordi der er »mange gode gerninger, som religion inspirerer troende folk til at udføre på vegne af andre.« Præsident Oaks kom med adskillige eksempler fra den sidste dages hellige verden i 2021:

  • Medlemmer af Jesu Kristi Kirke verden over har ydet omkring 6 millioner timers tjeneste i velfærdsprojekter og humanitære projekter, som Kirken har sponsoreret (ikke medregnet er hvad medlemmer gør på egen hånd).
  • Hjemmesiden JustServe (HjælpTil) hjælper flere end 655.000 frivillige til at få kontakt til hinanden og imødekomme behov i deres lokalsamfund.
  • Kirken samarbejder med den katolske kirke og andre i Italien for at hjælpe flygtninge med mad, husly, lægehjælp og undervisning i praktiske færdigheder.
  • Sidste dages hellige samarbejder med muslimske, jødiske og kristne organisationer i Middelhavsområdet for at tage fat om konflikter, sult, sygdom og fordrivelse.
  • Kirken samarbejder med Indiens regering for at give øget adgang til synstjenester, pleje for nyfødte og mødre og undervisning i praktiske færdigheder. Kirken donerede også 4 millioner dollars til brug på iltkoncentratorer, respiratorer og andet medicinsk udstyr.
  • Kirken er involveret i mere end 575 andre COVID-19-relaterede projekter i 74 lande.

Ligesom i sin tale ved University of Virginia i november sagde præsident Oaks, at den grundlæggende kristne værdi at leve fredsommeligt med andre – det som Kirken kalder »retfærdighed for alle« – er afgørende for, at religionsfrihed kan blomstre.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, professor i historie og religion ved Sapienza Universitet i Rom, taler til studerende og lærere, 14. december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

»Realiteten ved at leve som medborgere i et pluralistisk samfund er, at vi må acceptere nogle love, som vi ikke bryder os om og lære at leve fredsommeligt med nogle personer, hvis værdier adskiller sig fra vores egne,« sagde han. »Vi bør ikke forvente eller stræbe efter, at vores egne standpunkter får totalt herredømme, men ved udøvelse af gensidig respekt bør vi stræbe efter retfærdighed for alle. Det kræver selvfølgelig, at vi søger at forstå andres oplevelser og bekymringer.«

Præsident Oaks sagde, at selvom en lov om retfærdighed for alle i øjeblikket sygner hen i den amerikanske kongres, »gør vigtigheden af de involverede værdier arbejdet om forligelighed umagen værd.« Etableringen af »brugbare forhold mellem regeringer og dem, der søger religions- eller trosfrihed,« er et »emne, hvor vi har meget at lære af hinanden,« sagde han.

Præsident Oaks citerede data, der siger, at få i dag værdsætter organiseret religion og religionsfrihed. Hvordan kan det være? Han sagde, at det måske er, fordi vi har tabt tråden om Kristi grundlæggende lære om at elske Gud og næste.

»Med den kærlighed og gensidige respekt, der er påbudt af guddommelige befalinger, er vi nødt til at finde måder, hvorpå vi kan lære af hinanden og styrke den fælles indsigt, der holder os sammen i et stabilt, pluralistisk samfund,« sagde han. »Det er måden, hvorpå man kan forhindre dybe forskelle i vigtige værdier i at nedbryde vores borgerlige enighed.«

Præsident Oaks sagde, at vejen frem er tværreligiøs samhørighed. Han citerede ældste Cook, idet han sagde, at katolikker, evangeliske, jøder, muslimer, sidste dages hellige og andre trosretninger »skal være en del af et samarbejde mellem trosretninger, for at bistå andre, være et tilflugtssted og forkynde religionsfrihed over hele verden.«

»Som en, der er kaldet til at vidne om Jesus Kristus og fremme den fred og kærlighed, han underviste i, vidner jeg om kraften i disse ideer og nedkalder Guds velsignelser over alle, der søger at fremme dem,« konkluderede præsident Oaks.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.