Leders biografi

Præsident Thomas S. Monson

Præsident Thomas S. Monson har virket som den 16. præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige siden den 3. februar 2008. Han har virket som rådgiver i Det Første Præsidentskab i Kirken siden den 10. november 1985. Senest blev han den 12. marts 1995 indsat som førsterådgiver til præsident Gordon B. Hinckley. Før da blev han den 5. juni 1994 kaldet som andenrådgiver til præsident Howard W. Hunter og den 10. november 1985 som andenrådgiver til præsident Ezra Taft Benson. Han blev opretholdt til De Tolv Apostles Kvorum den 4. oktober 1963 og ordineret til apostel den 10. oktober 1963 som 36-årig.

Præsident Monson har tjent som præsident for Kirkens canadiske mission med hovedsæde i Toronto i Ontario fra 1959 til 1962. Forud for det tjente han i præsidentskabet for Temple View Stav i Salt Lake City i Utah og som biskop for 6.-7. Menighed i denne stav.

Præsident Monson er født i Salt Lake City den 21. august 1927 som søn af G. Spencer og Gladys Condie Monson. Han har gået i skole i Salt Lake City og bestod cum laude fra University of Utah i 1948 med en bachelor i erhvervsøkonomi. Han studerede videre og var undervisningsassistent på erhvervsøkonomisk institut ved University of Utah. Han fik senere sin MBA fra Brigham Young University. I april 1981 overdrog Brigham Young University en æresdoktorgrad i jura til præsident Monson. Han modtog en æresdoktorgrad i humaniora af Salt Lake Community College i juni 1996. Han modtog en æresdoktorgrad i økonomi fra University of Utah i maj 2007. I maj 2009 modtog han en æresdoktorgrad i kommunikation fra Utah Valley University og en æresdoktorgrad for sit offentlige virke fra Southern Utah University. I april 2010 modtog han en æresdoktorgrad i humaniora fra Weber State University. I maj 2011 modtog han en æresdoktorgrad i humaniora fra Dixie State College i Utah. Han er medlem af Alpha Kappa Psi, en forening for erhvervsledere.

Præsident Monson tjente i USA’s flåde i slutningen af anden verdenskrig. Han og Frances Beverly Johnson blev gift den 7. oktober 1948 i templet i Salt Lake City. De har tre børn, otte børnebørn og syv oldebørn.

Præsident Monson havde i erhvervslivet en fremtrædende karriere inden for forlags- og trykkeribranchen. Han blev tilknyttet Deseret News i 1948, hvor han fik arbejde i ledelsen af annonceafdelingen ved avisen og for Newspaper Agency Corporation. Han blev senere salgschef for Deseret News Press, et af det vestlige USA’s største private trykkerier, hvor han senere blev direktør. Denne stilling havde han ved sin udpegelse til De Tolvs Kvorum i 1963. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Deseret News Publishing Co. Præsident Monson er også tidligere formand for Printing Industry of Utah og tidligere bestyrelsesmedlem i Printing Industries of America (brancheorganisationer i delstaten og nationalt).

Med sin brede baggrund i erhvervslivet har præsident Monson i mange år siddet i bestyrelsen i flere fremtrædende virksomheder. Han virker nu som formand for SDH-kirkens uddannelseskomité og bestyrelserne for Kirkens højere læreanstalter.

Siden 1969 har præsident Monson tjent som medlem af den nationale bestyrelse for USA’s drengespejdere.

Præsident Monson har også været medlem af Foreningen af salgschefer i Utah, Salt Lake Citys reklameforening og Salt Lake Citys debatforening.

I mange år var præsident Monson medlem af staten Utahs uddannelseskommission, som har ansvaret for de højere uddannelser i staten Utah. Han har også været valgt til bestyrelsen i Foreningen af dimittender fra University of Utah.

I december 1981 blev præsident Monson af præsident Ronald Reagan udpeget til at tjene i præsidentens kommission for initiativer i den private sektor. Han deltog i denne kommission indtil december 1982, hvor kommissionens arbejde blev afsluttet.

Præsident Monson modtog i 1966 University of Utahs pris som fremtrædende dimittend. Han har fra USA’s drengespejdere modtaget priserne Sølvbæver (1971), den fornemme Sølvbøffel (1978), den internationale spejderbevægelses højeste pris Bronzeulven (1993) og Sølvræven fra Canadas spejdere (2011). I 1997 modtog han »Minuteman«-prisen fra Utah National Guard og »Exemplary Manhood«-prisen fra BYU. I 1998 modtog præsident og søster Monson hver især »Continuum of Caring Humanitarian«-prisen fra barmhjertighedssøstrene ved St. Joseph Villa. I 2000 modtog han Joseph og Hyrum Smith-belønningen som »Årets kommunikator« fra LDS Public Relations Society. I 2005 modtog han prisen Legacy of Life fra Forskningsfonden i hjerte- og lungesygdomme, som hører under Deseret Foundation. I 2007 modtog han Rotarys pris for sin verdensomspændende humanitære indsats. Han har modtaget priser fra fire afdelinger af BYU Management Society (tidligere økonomistuderende på BYU).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.