Leders biografi

Præsident Henry B. Eyring

Præsident Henry B. Eyring blev udpeget til førsterådgiver i Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. februar 2008. Han havde forud virket som andenrådgiver i Det Første Præsidentskab for præsident Gordon B. Hinckley siden den 6. oktober 2007. Han blev kaldet til De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 1. april 1995, og havde tidligere været medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum siden den 3. oktober 1992.

Præsident Eyring virkede før det som førsterådgiver i Det Præsiderende Biskopråd fra april 1985 til september 1992 og som Kirkens uddannelseskommissær fra september 1980 til april 1985 og fra september 1992 til januar 2005.

Præsident Eyring var rektor for Ricks College i Rexburg i Idaho fra 1971 til 1977. Han underviste på økonomistudiet ved Stanford University fra 1962 til 1971.

Han har en bachelorgrad i fysik fra University of Utah og en magistergrad og doktorgrad i erhvervsøkonomi fra Harvard University.

Præsident Eyring er født i Princeton i New Jersey den 31. maj 1933 og har tjent i Kirken som regionalrepræsentant, medlem af Søndagsskolens hovedbestyrelse og som biskop.

Præsident Eyring er gift med Kathleen Johnson, og de har fire sønner og to døtre.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.