Pressemeddelelse

Præsident Dieter F. Uchtdorf besøger sin fødeby og er sammen med trofaste hellige i Europa 

Præsident Uchtdorfs rejse omfattede to historiske møder i Tjekkiet.

Frankfurt am Main – Præsident Dieter F. Uchtdorf sidder i Det Første Præsidentskab, det højeste ledende organ i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I løbet af et to ugers besøg i Europa i maj 2016 mødtes han med medlemmer og venner af Kirken i seks lande for at bringe budskab om tro og glæde.

»Hans besøg har været opmuntrende for alle og bragt trøst til de urolige,« udtalte ældste Patrick Kearon, præsident for Det Europæiske Område i Kirken. »De vil alle hele deres liv mindes deres personlige møde med præsident Dieter F. Uchtdorf. Han henviste dem til Jesus Kristus som deres ven og Frelser.«

Præsident Uchtdorfs rejse omfattede to historiske møder i Tjekkiet.

Det første fandt sted den 15. maj, der fejres som pinsesøndag i mange lande i Europa. På denne dag, som mange kristne fejrer, førte præsident Uchtdorf tilsyn med dannelsen af Prag Stav, den første stav i Tjekkiet.Flere hundrede trofaste medlemmer samledes til en særlig gudstjeneste og opretholdt Martin Pilka som den første præsident for staven med Michal Hanzal og Roman Cadeni som hans rådgivere.

Torsdag den 19. maj vendte præsident Uchtdorf tilbage til Ostrava i det nordøstlige Tjekkiet, den by, hvor han blev født som tysk statsborger i den urolige tid under anden verdenskrig.

I et interview i februar fortalte præsident Uchtdorf om barndomsminder, hvor han to gange måtte forlade sit hjem, og opfordrede mormoner til at vise barmhjertighed over for flygtninge, der strømmer til Europa. Under sit nylige besøg i Europa deltog han i Bruxelles sammen med unge og andre frivillige i at samle hygiejnepakker til flygtninge. Han besøgte også flygtningecentret i den tjekkiske by Havířov for at lære mere om situationen for flygtninge, der modtager hjælp der.

Præsident Uchtdorf rakte ud til tusinder af trofaste medlemmer ved særlige foredrag og konferencer i Belgien, Frankrig, Schweiz, England og Nordirland. Han opmuntrede missionærer i Bruxelles, stod for oplæring af lokale ledere i Zürich og rådgav informationschefer i Manchester.

Præsident Uchtdorf blev kaldet som andenrådgiver i Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. februar 2008.

Medlemmer af Det Første Præsidentskab er særlige vidner om Jesus Kristus og er kaldet til at undervise og vidne om ham i hele verden. De rejser jævnligt og henvender sig til og opmuntrer store forsamlinger af medlemmer og personer i andre trossamfund og mødes ligeledes med lokale ledere.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.