Leders biografi

Patrick Kearon

 

Ældste Patrick Kearon blev som 48-årig opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. april 2010. Ved sin kaldelse tjente han som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Europæiske Område. Han tjener for tiden som førsterådgiver i det europæiske områdepræsidentskab.

Ældste Kearon har fået sin uddannelse i Mellemøsten og i Storbritannien. Han har boet og arbejdet i Storbritannien, Saudi Arabien og i USA inden for mange erhverv, deriblandt sundhedssektoren, fødevareindustrien, transportsektoren og bilindustrien, og han har haft sit eget konsulentfirma inden for kommunikation. Hans samfundsengagement har omfattet bestyrelsesarbejde for velgørende organisationer, en skole, et iværksætterbureau og et universitet.

Ældste Kearon tilsluttede sig Kirken juleaften i 1987 og har siden virket i talrige kirkekaldelser, herunder assisterende menighedssekretær, Unge Mænds præsident i menigheden, rådgiver i biskoprådet, grens- og stavspræsident samt områdehalvfjerdser.

Patrick Kearon er født i Carlisle i Cumberland i England den 18. juli 1961. Han og Jennifer Carole Hulme blev gift i 1991. De har fire børn, hvoraf et er afgået ved døden. Familien Kearon bor for tiden i Frankfurt i Tyskland.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.