Pressemeddelelse

Påskesøndag og søndage nær jul begrænset til nadvermødet

På alle kommende påskesøndage og søndage nær jul vil medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige overvære en enkelt gudstjeneste.

Typiske søndagsmøder for Kirkens medlemmer omfatter at overvære et nadvermøde på en time og i den anden time deltager de enten i Søndagsskolen eller i klasser opdelt efter forskellige kvorumsgrupper eller aldersgrupper.

I et brev den 26. januar til øverste og lokale ledere udtalte Det Første Præsidentskab: »Hvert år bør kirkemøderne påskesøndag og en søndag før eller efter julen begrænses til et nadvermøde. Hvis julen ikke falder på en søndag, beslutter stavs- og distriktspræsidentskaber, om der kun skal afholdes nadvermøde før eller efter jul.«

I dette brev står der også, at stavs- og distriktspræsidentskaber kan rådføre sig med biskopper og grenspræsidenter om at tilpasse mødetider på disse helligdage, så de bedst imødekommer behov hos lokale kirkemedlemmer.

Brevet var underskrevet af Kirkens præsident Russell M. Nelson, præsident Dallin H. Oaks, førsterådgiver, og præsident Henry B. Eyring, andenrådgiver.

Alle søndagsmøder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er åbne for offentligheden, og enhver er velkommen til at overvære dem.

Find den nærmeste kirke

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.