EasterMessageFP2024.jpeg
Pressemeddelelse


Påskebudskab fra Det Første Præsidentskab

Denne påsketid opfordrer vi jer til at tænke over Frelserens sonoffer og herlige opstandelse, som velsigner os alle.

Gennem vores Forløser, Jesus Kristus, modtager vi dette budskab om håb: »I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden« (Joh 16:33). Frelseren lover, at når vi holder hans befalinger og ordinancer, vil vi få »fred i denne verden, og evigt liv i den tilkommende verden« (L&P 59:23).

Vi vidner om, at Jesus Kristus lever! »Han er opstået« (Matt 28:6). Takket være ham kan vi blive vejledt og styrket, når vi bærer de byrder, vi møder i jordelivet. Gennem vores tro på Frelserens sonoffer kan syndens bånd ikke holde os tilbage, og de prøvelser, vi får i livet, vil ikke have nogen varig magt over os. »Dødens brod er opslugt i Kristus« (Mosi 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Det Første Præsidentskab

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.