Pressemeddelelse

Organiseringen af Hjælpeforeningen

Hjælpeforeningen bliver 175 år

Organiseringen af Hjælpeforeningen.

Torsdag, den 17. marts 1842, sad 20 kvinder forsamlet på den øvre etage i en bygning, der ofte blev kaldt den røde købmandsforretning, hvor Joseph Smith havde et kontor og en forretning til at ernære sin familie med. De mødtes under ledelse af Joseph Smith og to medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum, ældste John Taylor og ældste Willard Richards.

 

Joseph Smiths hustru Emma blev valgt til at tjene som præsident for denne nye forening. Profeten opmuntrede dernæst sin hustru til at vælge rådgivere, der sammen med hende skulle »præsidere over denne forening med at tage vare på de fattige – betjene dem i forhold til deres behov og tage sig af denne forenings forskellige anliggender.« Søster Smith valgte Sarah M. Cleveland og Elizabeth Ann Whitney som sine rådgivere. 

Videoen fortæller på engelsk om kvinder i Hjælpeforengen (11.10 min).

     

Hjælpeforeningen »er et timeligt og åndeligt virke«, siger Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. »Det er det, kvinderne gjorde på Frelserens tid, og det er det, vi fortsætter med at gøre.«

»Hjælpeforeningen var ikke bare endnu en gruppe af kvinder, der prøvede at gøre noget godt i verden. Den adskilte sig. Den var ›noget bedre‹, for den var organiseret under præstedømmets myndighed. Organiseringen af den var et nødvendigt skridt i udfoldelsen af Guds værk på jorden.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.